Najnowsze artykuły

 

Zrozumieć i poznać tatę – mój toast za ojców.

Dzisiaj wielki dzień, świętuję. Pisząc posta na bloga, sącząc Jack'a Danielsa, słuchając rock n rolla. Dlaczego? Zaraz Wam o tym opowiem ale najpierw chciałbym wznieść toast za wszystkich ojców którzy świadomie podchodzą do kwestii rodzicielstwa, zmian w sobie samych i bycia wzorem dla swoich dzieciaków. Dziękuje Wam. Wiecie, niedawno rozmawiałem z kolegą po fachu który jest wykładowcą na kursie dla różnego rodzaju profesjonalistów związanych z rodzinami, a w szczególności położnych, psychologów dziecięcych, pedagogów, przedszkolanek, ogólnie ludzi którzy stykają się z naszymi dziećmi i...

Depresja poporodowa mężczyzny to nie mit.

Narodziny dziecka są dla każdego z rodziców wielkim wydarzeniem, bez dwóch zdań. Nikomu nie trzeba tego tłumaczyć, na wielu płaszczyznach. Ogrom emocji, strach przed poradzeniem sobie w nowej roli, nieprzespane noce, zmiana rytmu i dynamiki każdego dnia. Wyzwania i strach przed nieznanym. Pierwszy rok bycia rodzicem jest dla nas przełomowy. Nie raz wiąże się to z depresją poporodową mam. Prawda? Ja dzisiaj opowiem Ci o depresji poporodowej ojców. Zapraszam. Depresja Poporodowa jest formą depresji która dotyka zazwyczaj ojców, jak i mamy  w pierwszym roku życia dziecka. Może objawiać się...

Wazektomia – zabieg facetów z jajami

Tak, zdecydowałem się na ten krok i zabieg, powiem więcej - jestem dumny, ale może zaczniemy od początku. Jakoś przy planowaniu rodziny myśleliśmy z moją dziś już eks żoną na początku o dwójce dzieci.  Potem doszliśmy do wniosku że fajnie byłoby zdecydować się na kolejne już wtedy gdy dwie wcześniejsze pociechy wejdą w wiek nazwijmy wczesno-nastoletni. Takie odmłodzenie się, późne rodzicielstwo, rodzina na raty, przerwa, jak zwał tak zwał. Oboje z naszych dzieci planowaliśmy, rozmawialiśmy o tym że jesteśmy gotowi i oboje tego chcemy. Dodam że gdy decydowaliśmy się...

Szczerość u facetów, ojców i rodziców – Superbohaterowie XXI wieku.

Szczerość to jedna z cech która dla mnie ma ogromnie znaczenie. Nie mam na myśli bycia chamem czy hejterem komentującym wszystko co pojawiło się na ekranie naszego monitora. Mam na myśli szczerość prawdziwą, codzienną, ojcowską. Jestem w największej mierze tatą, to moja najważniejsza rola i jestem szczery do bólu. To nie jest rozumiane, to nie jest nawet popularne. Zaraz dowiesz się co mam na myśli. Wpis oraz audio! Od początku mojej przygody z blogowaniem i tymi całymi soszjal mediami robię to co czuję. Nie kieruję się konkretną strategią marketingową, przykładami z mądrych książek czy...

Żebrałem o obecność ludzi prawie każdego dnia, przez wiele tygodni. Tak nisko upadłem?

Żebranie o znajomych, czyli jak błagałem o relacje z ludźmi po diagnozie. Audio nieco niżej Kolejny temat który chciałbym wyrzucić z siebie. Wracam do tematu po dobrych czterech latach. Coś co w książce jest tylko opisane z jednej perspektywy, a ma ich wiele. Kiedy po wyprowadzce z Londynu do Edynburga rozpoczęliśmy nowe życie na szkockiej ziemi doskwierała mi mega samotność w relacjach miedzy ludzkich. Zawsze miałem w około siebie wielu znajomych, przyjaciół z którymi rozmawiałem pare razy dziennie przez telefon lub się widywaliśmy. Bycie w okół ludzi nastawia mnie pozytywnie. Mam w...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Zrozumieć i poznać tatę – mój toast za ojców.

Dzisiaj wielki dzień, świętuję. Pisząc posta na bloga, sącząc Jack'a Danielsa, słuchając rock n rolla. Dlaczego? Zaraz Wam o tym opowiem ale najpierw chciałbym wznieść toast za wszystkich ojców którzy świadomie podchodzą do kwestii rodzicielstwa, zmian w sobie samych...

Depresja poporodowa mężczyzny to nie mit.

Narodziny dziecka są dla każdego z rodziców wielkim wydarzeniem, bez dwóch zdań. Nikomu nie trzeba tego tłumaczyć, na wielu płaszczyznach. Ogrom emocji, strach przed poradzeniem sobie w nowej roli, nieprzespane noce, zmiana rytmu i dynamiki każdego dnia. Wyzwania i...

Wazektomia – zabieg facetów z jajami

Tak, zdecydowałem się na ten krok i zabieg, powiem więcej - jestem dumny, ale może zaczniemy od początku. Jakoś przy planowaniu rodziny myśleliśmy z moją dziś już eks żoną na początku o dwójce dzieci.  Potem doszliśmy do wniosku że fajnie byłoby zdecydować się na...

Szczerość u facetów, ojców i rodziców – Superbohaterowie XXI wieku.

Szczerość to jedna z cech która dla mnie ma ogromnie znaczenie. Nie mam na myśli bycia chamem czy hejterem komentującym wszystko co pojawiło się na ekranie naszego monitora. Mam na myśli szczerość prawdziwą, codzienną, ojcowską. Jestem w największej mierze tatą, to...

Żebrałem o obecność ludzi prawie każdego dnia, przez wiele tygodni. Tak nisko upadłem?

Żebranie o znajomych, czyli jak błagałem o relacje z ludźmi po diagnozie. Audio nieco niżej Kolejny temat który chciałbym wyrzucić z siebie. Wracam do tematu po dobrych czterech latach. Coś co w książce jest tylko opisane z jednej perspektywy, a ma ich wiele. Kiedy po...

Odkrycie 2018 roku – Kitbag

Już jakiś czas po mojej głowie krążą myśli o tym jak mógłbym pomóc swoim dzieciakom w rozmowach o uczuciach. Co się dzieje w ich głowach? Jak sprawię że dotrę do ich emocjonalnej sfery bez krępowania ich czy używania słów na które mogą nie być jeszcze gotowe. Sami...

Spojrzenie na potrzeby naszych dzieci.

Mam ostatnio rozkminy, niesamowite to wszystko, pozytywne, świadome i na dodatek budujące jeszcze głębsze i bliższe relacje z dzieciakami. Mam nadzieje że Was nie zanudzam moimi odkrywczymi dla mnie wywodami i spostrzeżeniami. Otóż jako pedagog wiedziałem o tym od...

Najtrudniejszy telefon w życiu. Sięganie po pomoc.

Wczoraj wykonałem najtrudniejszy telefon w życiu. Po krótkiej rozmowie z koleżanką z pracy zdecydowałem się że nie jestem w stanie tego już dłużej odwlekać czy bagatelizować. Mówiłem sobie że to tylko chwilowe, że przejdzie, zniknie, okłamywałem się. Od jakiegoś czasu...

Autyzm oddaje mi syna. Maks wymyka się autyzmowi raz po raz.

Maks urodził się w 2009 roku, w tym roku będzie miał dziewięć lat. Dziewięć, sam nie wierzę jak szybko czas leci. Niedziela, usiadłem naprzeciw niego i przez dłuższą chwilę patrzyłem jak oglądał Ipada, zajmował się sobą. Usiadłem w totalnej  ciszy, nie odzywałem się,...

Komplementy które powinien usłyszeć każdy zajebisty facet.

Jesteś facetem, mężczyzną, gościem, zwał jak zwał. Tak samo jak ja, lubisz być doceniany, jak każdy, chwalony? Też. Ale nie o tym, dzisiejszy wpis nie ma narcystycznej natury. Będzie to wpis o tym co każdy z nas chciałby usłyszeć, co ja chciałbym usłyszeć, a dlaczego?...