Najnowsze artykuły

 

Odkrycie 2018 roku – Kitbag

Już jakiś czas po mojej głowie krążą myśli o tym jak mógłbym pomóc swoim dzieciakom w rozmowach o uczuciach. Co się dzieje w ich głowach? Jak sprawię że dotrę do ich emocjonalnej sfery bez krępowania ich czy używania słów na które mogą nie być jeszcze gotowe. Sami wiecie że od ośmiu miesięcy mają dwa domy,  a ich życie zmieniło się diametralnie w tej kwestii. Chciałbym wiedzieć jak sobie z tym radzą, ale pytania czy jakieś podchody nie są tutaj rozwiązaniem. Okazało się że rozwiązanie przyszło samo w najmniej oczekiwanym momencie. A jest nim Kitbag. Co to jest ten Kitbag? Ostatnio miałem...

Spojrzenie na potrzeby naszych dzieci.

Mam ostatnio rozkminy, niesamowite to wszystko, pozytywne, świadome i na dodatek budujące jeszcze głębsze i bliższe relacje z dzieciakami. Mam nadzieje że Was nie zanudzam moimi odkrywczymi dla mnie wywodami i spostrzeżeniami. Otóż jako pedagog wiedziałem o tym od dawna, jako ojciec też jednak w praktyce olśniło mnie całkiem niedawno. Wpis oraz audio poniżej.   A mianowicie zacząłem myśleć o potrzebach i pragnieniach moich dzieci.  Syn osiem lat, głęboki autyzm, zainteresowania: I-pad, bajki z superbohaterami, rysowanie, jazda autem, podróże, ciepłe kraje,...

Najtrudniejszy telefon w życiu. Sięganie po pomoc.

Wczoraj wykonałem najtrudniejszy telefon w życiu. Po krótkiej rozmowie z koleżanką z pracy zdecydowałem się że nie jestem w stanie tego już dłużej odwlekać czy bagatelizować. Mówiłem sobie że to tylko chwilowe, że przejdzie, zniknie, okłamywałem się. Od jakiegoś czasu dzieje się coś czego nie potrafię wyjaśnić ani zrozumieć, nie wiem co jest tego powodem. Dziś nadszedł moment by zacząć szukać odpowiedzi na pytania które mnie nurtują. Co się ze mną dzieje... Postanowiłem poprosić o pomoc. Audio nieco niżej Wyszedłem z biura i poszedłem do toalety, drżącymi rękoma wybrałem numer w telefonie...

Autyzm oddaje mi syna. Maks wymyka się autyzmowi raz po raz.

Maks urodził się w 2009 roku, w tym roku będzie miał dziewięć lat. Dziewięć, sam nie wierzę jak szybko czas leci. Niedziela, usiadłem naprzeciw niego i przez dłuższą chwilę patrzyłem jak oglądał Ipada, zajmował się sobą. Usiadłem w totalnej  ciszy, nie odzywałem się, nie było z mojej strony interakcji. Chciałem popatrzeć przez chwilę na niego, wgłębić się w jego świat i zobaczyć co odczuwa, co mogę wyłapać dla siebie z jego zachowań. Zwyczajnie chciałem absorbować tą energię, co stało się potem? Zostań ze mną.  Usiadłem na łóżku, Maks od razu mnie zauważył,...

Komplementy które powinien usłyszeć każdy zajebisty facet.

Jesteś facetem, mężczyzną, gościem, zwał jak zwał. Tak samo jak ja, lubisz być doceniany, jak każdy, chwalony? Też. Ale nie o tym, dzisiejszy wpis nie ma narcystycznej natury. Będzie to wpis o tym co każdy z nas chciałby usłyszeć, co ja chciałbym usłyszeć, a dlaczego? Nie dlatego by połechtać własne ego, a dlatego by potwierdzić że to co robię jest dobre. Zapraszam Czuje się przy tobie bezpiecznie - Zaczynamy z wysokiego C, jedne z najważniejszych momentów w życiu faceta, związek bez tego nie ma szansy bytu, nasze wewnętrzne instynkty się budzą, czujemy się w pełni wartościowi. Nasza...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Odkrycie 2018 roku – Kitbag

Już jakiś czas po mojej głowie krążą myśli o tym jak mógłbym pomóc swoim dzieciakom w rozmowach o uczuciach. Co się dzieje w ich głowach? Jak sprawię że dotrę do ich emocjonalnej sfery bez krępowania ich czy używania słów na które mogą nie być jeszcze gotowe. Sami...

Spojrzenie na potrzeby naszych dzieci.

Mam ostatnio rozkminy, niesamowite to wszystko, pozytywne, świadome i na dodatek budujące jeszcze głębsze i bliższe relacje z dzieciakami. Mam nadzieje że Was nie zanudzam moimi odkrywczymi dla mnie wywodami i spostrzeżeniami. Otóż jako pedagog wiedziałem o tym od...

Najtrudniejszy telefon w życiu. Sięganie po pomoc.

Wczoraj wykonałem najtrudniejszy telefon w życiu. Po krótkiej rozmowie z koleżanką z pracy zdecydowałem się że nie jestem w stanie tego już dłużej odwlekać czy bagatelizować. Mówiłem sobie że to tylko chwilowe, że przejdzie, zniknie, okłamywałem się. Od jakiegoś czasu...

Autyzm oddaje mi syna. Maks wymyka się autyzmowi raz po raz.

Maks urodził się w 2009 roku, w tym roku będzie miał dziewięć lat. Dziewięć, sam nie wierzę jak szybko czas leci. Niedziela, usiadłem naprzeciw niego i przez dłuższą chwilę patrzyłem jak oglądał Ipada, zajmował się sobą. Usiadłem w totalnej  ciszy, nie odzywałem się,...

Komplementy które powinien usłyszeć każdy zajebisty facet.

Jesteś facetem, mężczyzną, gościem, zwał jak zwał. Tak samo jak ja, lubisz być doceniany, jak każdy, chwalony? Też. Ale nie o tym, dzisiejszy wpis nie ma narcystycznej natury. Będzie to wpis o tym co każdy z nas chciałby usłyszeć, co ja chciałbym usłyszeć, a dlaczego?...

NIE opiece naprzemiennej, Tak WSPÓŁRODZICIELSTWU – dzieci jako priorytet.

Powiesz że czepiam się szczegółów, łapię za półsłówka bo to tylko inn nazwa tego samego. W poniższym tekście udowodnię Ci jak bardzo się mylisz. Na przykład dlatego że sama nazwa już wprowadza wszystkich w błąd, jest naznaczona negatywnym ładunkiem emocjonalnym, a...

Model SCERTS w autyźmie i nie tylko.

Jakiś czas temu brałem udział w trzydniowym treningu z metody SCERTS, może nie tyle metody co podejścia (modelu) która szczerze powiem zmieniła moje postrzeganie autyzmu. Od wstępnej oceny dziecka do wdrażania i wsparcia naszych indywiduum z autyzmem. Model opierający...

Ojciec, który pozwolił sobie na… Relacje i wszystko o nich

Zaczął się kolejny rok, dla mnie bardzo ważny etap w życiu, nie chodzi tu o noworoczne postanowienia, a bardziej o podsumowanie poprzedniego i zaplanowanie kolejnego, świadomie, na wielu płaszczyznach, w najważniejszych aspektach mojego życia. Jak wiecie nadrzędnym...

2017- rok w którym straciłem wszystko…ale czy napewno?

Koniec 2017 roku, dla każdego z nas to okres szczególny. Jedni przygotowują się do imprezy sylwestrowej, dla innych to okres podsumowań. Dla mnie to był jeden z najbardziej niezwykłych dwunastu miesięcy. Totalny rollercoaster, nieprzewidywalny rok który właśnie...

Rutynek czyni cuda – plan dnia w rękach dzieci.

Jakiś czas temu zainteresowałem się akcją crowdfundingową GeeWay dotyczącą kart Rutynek. Z racji doświadczenia w pracy z PECS u dzieci z autyzmem, używaniem tablic rutyny i komunikacji zastępczej ochoczo wsparłem ten projekt widząc w nim wspaniałe możliwości....