Najnowsze artykuły

 

Zmiany w tacie i szczęście dziecka. Wprowadzenie

Zmiany w tacie a szczęście dziecka. Wprowadzenie.

Więk­szość z Was wie, że na stałe miesz­kam i pra­cuje w Edyn­burgu. Nie­wielu jed­nak zdaje sobie sprawę, że pra­cuje zawo­dowo w NGO (Non Govern­ment Orga­ni­sa­tion) oraz w przed­szkolu publicz­nym jako Pan Przed­szkolanka. Dwa dni w tygo­dniu jestem pra­cow­ni­kiem przed­szkola, 3 dni jestem Dad’s Work’erem. Co ozna­czają te enig­ma­tyczne słowa? Poma­gam ojcom zro­zu­mieć i lepiej wypeł­niać swoją rolę. Daje mu szanse by stał się naj­lep­szą wer­sją sie­bie dla swo­jego dziecka. Wie­cie rów­nież, że od 14 lat miesz­kam poza kra­jem, jestem ode­rwany od Waszej rze­czy­wi­sto­ści, nie...

Rzeczy które czasem robię jako tata kiedy dzieci śpią

Rzeczy które czasem robię jako tata kiedy dzieci śpią

Wraz z diagnozą Maksa przyszły pewne rozkminki, po narodzinach Livi kolejne, po rozstaniu z mamą moich dzieci cała masa nowych. Diagnoza diagnozą, rozstanie rozstaniem - o wszystkim możecie poczytać na tym blogu. Każdy wpis przybliża wam kulisy naszego życia. Chcąc więcej możesz sięgnąć po moją ksiązkę "Słowo na A" . Dla tych co niewiedzą, jest ona do kupienia na stronie wydawnictwa Harmonia. Jak wiecie jestem bardzo pozytywnym człowiekiem, wierze w ludzi, w dobro i uważam że bycie za pan brat z naburmuszeniem i narzekaniem nie jest w mojej naturze. Dziś nie jest, jeszcze pare lat temu to...

Nasz pobyt w Ośrodku Rehabilitacyjnym Polanika

Nasz pobyt w Ośrodku Rehabilitacyjnym Polanika

"Veni, Vidi, Vici." Mamy za sobą tydzień turnusu w Ośrodku Rehabilitacyjnym Polanika i myślę że zajmie mi trochę czasu żeby to wszystko opisać. To był dla Maks i mnie bez wątpienia tydzień pełny ciężkiej pracy. Czas wypełniony odkrywaniem granic i poznawaniem tego co dzieje się jeśli chodzi o terapie i podejście do naszych pociech w Polsce. Przedstawie wam rzetelny obraz tego co tu się dzieje i jak odebraliśmy nasz pobyt w ośrodku. Nie ukrywam że jestem tu jako ojciec dziecka z ASD, ale także jako bloger. Nie był to wyjazd tylko rekreacyjny, bez dwóch zdań.  Nie będę jednostronny i...

O tym dlaczego zostawiłem żonę i dzieci.

O tym dlaczego zostawiłem żonę i dzieci.

Tak, to prawda, przecież wielu ludzi to potwierdza i pisze do mnie że jestem nikim, zostawiłem matkę moich dzieci i je same. Naprawdę nie ma sensu dłużej walczyć i udawać skoro wszyscy wiedzą już wszystko. Dlaczego? Jak to się stało oraz jakim wielkim dupkiem muszę być by lansować się na kochającego tatę który odszedł. Zapraszam. Dzisiejszy wpis dedykuje smutnym, popierdolonym ludzikom którzy nie znając sytuacji wpierdalają się w cudze życie z butami. Wszystko co jest wyżej napisane jest totalną bzdurą, totalnie wyimaginowaną historią którą karmią się same osoby nie mające w życiu...

Pokonując trudności – czy można robić więcej?

Pokonując trudności – czy można robić więcej?

Przyszła wiosna, a raczej od razu lato, jesteśmy w Polsce w Ośrodku Rehabilitacji Polanika pod Kielcami i nachodzi mnie refleksja. O życiu, o rodzicach dzieci chorych i niepełnosprawnych. Patrzę na swoje dzieciaki i na to czego się o nich dowiaduje w czasie tak intensywnego tygodnia. Moje ojcostwo nabiera innego wyrazu, dziś zrozumiałem że różnicie się od 90% społeczeństwa - Wy- rodziny z trudnościami. Dlaczego użyłem słowa trudności? Dlatego że wasze dzieci, jak i Wy sami nie "cierpicie na autyzm", nie "zmagacie się", nie "dotyka" Was to.  To trudności które staracie  się pokonać,...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Zmiany w tacie i szczęście dziecka. Wprowadzenie

Więk­szość z Was wie, że na stałe miesz­kam i pra­cuje w Edyn­burgu. Nie­wielu jed­nak zdaje sobie sprawę, że pra­cuje zawo­dowo w NGO (Non Govern­ment Orga­ni­sa­tion) oraz w przed­szkolu publicz­nym jako Pan Przed­szkolanka. Dwa dni w tygo­dniu jestem...

Rzeczy które czasem robię jako tata kiedy dzieci śpią

Wraz z diagnozą Maksa przyszły pewne rozkminki, po narodzinach Livi kolejne, po rozstaniu z mamą moich dzieci cała masa nowych. Diagnoza diagnozą, rozstanie rozstaniem - o wszystkim możecie poczytać na tym blogu. Każdy wpis przybliża wam kulisy naszego życia. Chcąc...

Nasz pobyt w Ośrodku Rehabilitacyjnym Polanika

"Veni, Vidi, Vici." Mamy za sobą tydzień turnusu w Ośrodku Rehabilitacyjnym Polanika i myślę że zajmie mi trochę czasu żeby to wszystko opisać. To był dla Maks i mnie bez wątpienia tydzień pełny ciężkiej pracy. Czas wypełniony odkrywaniem granic i poznawaniem tego co...

O tym dlaczego zostawiłem żonę i dzieci.

Tak, to prawda, przecież wielu ludzi to potwierdza i pisze do mnie że jestem nikim, zostawiłem matkę moich dzieci i je same. Naprawdę nie ma sensu dłużej walczyć i udawać skoro wszyscy wiedzą już wszystko. Dlaczego? Jak to się stało oraz jakim wielkim dupkiem muszę...

Pokonując trudności – czy można robić więcej?

Przyszła wiosna, a raczej od razu lato, jesteśmy w Polsce w Ośrodku Rehabilitacji Polanika pod Kielcami i nachodzi mnie refleksja. O życiu, o rodzicach dzieci chorych i niepełnosprawnych. Patrzę na swoje dzieciaki i na to czego się o nich dowiaduje w czasie tak...

Edukacja w Szkocji.

Edukacja w Szkocji, temat hot or not? Dla mnie jak najbardziej hot. Niektóre rozwiązania i sposób implementacji jest dla mnie fenomenalny. W tym wpisie  chciałbym wam przybliżyć niektóre aspekty programu i sposobu prowadzenia edukacji dzieciaków w Szkocji, jednym z...

Piosenka- Autyzm to nie wyrok- na Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2018

Kwiecień. Jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 2 Kwietnia. Siedziałem wieczorem w pustym domu, coś mi chodziło po głowie. Czułem potrzebę wyrzucenia z siebie czegoś z tej okazji. Wiem, pisałem że nie będę specjalnie obchodził tego miesiąca i...

Dlaczego TATA jest ważny? Czyli po co nam ojcowie?

Kiedy rozmawiamy o rodzicielstwie, wychowaniu w większości mamy na myśli parenting, dodam że mamy na myśli mamowy parenting. To takie naturalne, utarte, zwyczajne. Nierzadko pokutuje stereotyp że faceci nie są zainteresowani głębszą rozmową o parentingu, dziecku, nie...

Autyzm w kwietniu jest fajny. A reszta roku?

Typowy kwietniowy szał, kwietniowe rozmowy o autyźmie, Polska na niebiesko, baloniki, marsze, konferencje, zdjęcia na fejsie i kręcenie się w około autyzmu. Typowe i potrzebne. Znów padnie z telewizji wiele baboli, jedna z drugą dziennikarką wypowiedzą słowo: choroba,...

Zrozumieć i poznać tatę – mój toast za ojców.

Dzisiaj wielki dzień, świętuję. Pisząc posta na bloga, sącząc Jack'a Danielsa, słuchając rock n rolla. Dlaczego? Zaraz Wam o tym opowiem ale najpierw chciałbym wznieść toast za wszystkich ojców którzy świadomie podchodzą do kwestii rodzicielstwa, zmian w sobie samych...