Najnowsze artykuły

 

Rutynek czyni cuda – plan dnia w rękach dzieci.

Jakiś czas temu zainteresowałem się akcją crowdfundingową GeeWay dotyczącą kart Rutynek. Z racji doświadczenia w pracy z PECS u dzieci z autyzmem, używaniem tablic rutyny i komunikacji zastępczej ochoczo wsparłem ten projekt widząc w nim wspaniałe możliwości. Wiedziałem że chodzi tu o dzieciaki rozwijające się bez zarzutu i pomoc rodzicom w zaangażowaniu dzieci i ustaleniu codziennych rutyn. Coś z czym nawet ja sam mam problem a co dopiero moja pięcioletnia córka. Każdy rodzic zna te momenty w których prośby do dzieci odbijają się jak groch o ścianę. Ubierz się, umyj zęby, odrób lekcje,...

Kiedyś, dziś i za dziesięć lat. Sukces i co go określa?

Ostatnio się mocno pochorowałem, a że niezbyt umiem dbać o siebie i zapominam o lekach z zapalenia jednego ucha, mam zapalenie obu uszu, gardła i zatok. Wszystko na raz, miałem wiele czasu by myśleć o tym że czas umierać. Wiecie, takie Man Flu. Tylko że tym razem byłem naprawdę chory. Dalej jestem, nie słyszę na lewe ucho, kaszle i takie tam. Da się z tym żyć. Naszło mnie jednak na refleksje które sięgają aż mojego dzieciństwa - czym jest suckes? Dziś chciałem Wam o tym opowiedzieć. Wychowałem się w niezwykłej rodzinie, w czasie upadku komunizmu. Urodzony w 1981 roku pamiętam jeszcze...

Indiana Jones ojcostwa – poszukiwanie oraz identyfikacja “Taty”

W piątek na comiesięcznym zebraniu miałem okazję spotkać się z innymi Dad's Workerami pracującymi w Edynburgu. Rożne organizacje, jeden cel: poprawić jakość życia dzieci i poprawić umiejętności ojcowskie ich ojców. Głównym motywem przewodnim tego spotkania były rozmowy  o tym jak dotrzeć do ojców, a po tym jak ich zatrzymać, by chcieli współpracować z organizacjami jak nasze. Dodam że współpraca między ojcami, a nami jest dobrowolna. Nie jest to zależne od opieki społecznej, jakiś wyroków sądów, czy jakiejkolwiek resocjalizacji oraz odgórnych nakazów. Zwyczajnie ojciec musi chcieć...

Jak nauczyć dzieci wytrwałości ?

Kiedy byłem dzieciakiem mówiono mi że mam słomiany zapał, że i tak się znudzę i rzucę to co zacząłem. Dziś patrzę na te oceny z nieco innej perspektywy, własnej. Z perspektywy ojca dwójki tak różnych dzieci. Autystycznego Maksa i nieautystycznej Livii. Pięcioletniej dziewczynki i  ośmioletniego chłopca. Zastanowiło mnie jedno gdy wróciłem do tych wspomnień z dzieciństwa...jak myślisz co takiego? Dowiesz się poniżej. Otóż gdy wracałem do tych chwil, kiedy mój starszy brat znów de-motywująco mnie oceniał, kolejny raz zostałem wyśmiany że nie mam co zaczynać czegoś bo i tak to rzucę w kąt,...

Spoko Matki i Matki Wariatki – Autyzm na fejsie.

Zastanawiam się czy z nami, Polakami jest wszystko ok? Wiecie? Prawie rok temu wydałem swoją książkę Słowo na A. Ponad rok temu zacząłem blogować i pojawiłem się w social mediach jako Rock n Rollowy Autyzm Tata. Zacząłem wchodzić i gościć na grupach i forach okołoautyzmowych i oczy przecieram ze zdumienia. Faktem jest że mam specyficzne poglądy, nie mieszkam już od trzynastu lat w kraju, ale czy Wy ludzie, matki, ojcowie jesteście normalni?  Pojawiłem się na fejsie i od razu zawrzało, koleś lansujący się na niepełnosprawnym dziecku, analfabeta co napisał książkę, oraz wiele innych...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Rutynek czyni cuda – plan dnia w rękach dzieci.

Jakiś czas temu zainteresowałem się akcją crowdfundingową GeeWay dotyczącą kart Rutynek. Z racji doświadczenia w pracy z PECS u dzieci z autyzmem, używaniem tablic rutyny i komunikacji zastępczej ochoczo wsparłem ten projekt widząc w nim wspaniałe możliwości....

Kiedyś, dziś i za dziesięć lat. Sukces i co go określa?

Ostatnio się mocno pochorowałem, a że niezbyt umiem dbać o siebie i zapominam o lekach z zapalenia jednego ucha, mam zapalenie obu uszu, gardła i zatok. Wszystko na raz, miałem wiele czasu by myśleć o tym że czas umierać. Wiecie, takie Man Flu. Tylko że tym razem...

Jak nauczyć dzieci wytrwałości ?

Kiedy byłem dzieciakiem mówiono mi że mam słomiany zapał, że i tak się znudzę i rzucę to co zacząłem. Dziś patrzę na te oceny z nieco innej perspektywy, własnej. Z perspektywy ojca dwójki tak różnych dzieci. Autystycznego Maksa i nieautystycznej Livii. Pięcioletniej...

Spoko Matki i Matki Wariatki – Autyzm na fejsie.

Zastanawiam się czy z nami, Polakami jest wszystko ok? Wiecie? Prawie rok temu wydałem swoją książkę Słowo na A. Ponad rok temu zacząłem blogować i pojawiłem się w social mediach jako Rock n Rollowy Autyzm Tata. Zacząłem wchodzić i gościć na grupach i forach...

Ty też potrzebujesz psychologa

Wiesz że powinieneś pracować z psychologiem? Tak, ty! To do Ciebie mówię. Rodzicu, matko, ojcu. Udowodnię Ci to w tym wpisie, pokaże Ci także jak bardzo się mylisz jeśli chodzi o wiedzę na temat współpracy z profesjonalistą który będzie dla Ciebie i pomoże Ci spojrzeć...

Pięć rzeczy poprawiających umiejętności ojcowskie…

Pojawienie się dziecka to dla faceta niebywałe wydarzenie. Jedni nie przestają trzeźwieć, inni dopiero się budzą z nastoletniego letargu. Z kolei niektórzy dostają obuchem w łeb by się otrząsnąć i zacząć być odpowiedzialnym. U mnie było chyba wszystkiego po trochu....

Twoje dziecko gej

Zasta­na­wia­łeś się kie­dyś nad tym, jak byś zare­ago­wał tato gdyby Twoje dziecko wyznało Ci że jest gejem? Jednak zanim by to nastą­piło zasta­nów się jakich słów, gestów, mimiki twa­rzy uży­wasz sły­sząc czy roz­ma­wia­jąc o homoseksualistach. Idąc dalej zasta­nó...

Dzieciństwo personalizowane

Ostatnimi czasy wracam do swojej przeszłości. Wspominając moje wczesne okresy dzieciństwa zaczynam rozumieć jak bardzo się różniło ono od dzieciństwa moich rówieśników i jak unikalne jest dzieciństwo moich własnych dzieci. Większość ludzi tego nie wie, oboje moich...

A jak Autyzm -B jak Bezradność.

It's time to let go...odpuść, zostaw, już czas odejść. Mijają miesiące, lata. Mamy lepsze dni jako rodzina, czasem gorsze. Wiele się dzieje. Autyzm naszego syna oraz praca z dziećmi na końcu spektrum uświadomiło mi jak wiele jest do zrobienia.  Jak wiele ludzi nigdy...

Zapytaj tatę, zapytaj mamę – rozmowa o seksualności

Temat zmian jakie zachodzą w czasie dorastania naszych dzieci to pole bitwy, ciągłe podchody i zgadywanie ruchów przeciwnika oraz szacowanie sił. Czy tata którym jesteś ma w sobie narzędzia i wiedzę by rozmawiać o zagrożeniach, redukcji tychże zagrożeń wynikających z...