Najnowsze artykuły

 

Życiowe umiejętności. Pomagam mojemu synowi, ściągając na siebie jego gniew.

Życiowe umiejętności. Pomagam mojemu synowi, ściągając na siebie jego gniew.

Kolejna lekcja. Dziś zrozumiałem, po raz kolejny, jak ważne jest pokazywanie Maksowi życiowych umiejętności  i " męczenie" go tym co świat dla niego szykuje. Ale czy na pewno? Czy ważne jest bym pokazywał mu świat, zabierał na zakup, pokazał gdzie i jak się kupuje ubrania, gdzie może zapłacić kartą, jak się płaci gotówką?. To kurna takie oczywiste, prawda?   Dla przeciętnego rodzica nie ma o czym mówić, nie musisz tego czytać. A wiec do rzeczy. Maks ma autyzm i opóźnienie rozwojowe czytaj upośledzenie po polsku.   Rzeczywistość jest cholernie trudna, a życiowe umiejętności...

Jest OK, że nie jest OK. Ja też jestem popsuty mentalnie.

Jest OK, że nie jest OK. Ja też jestem popsuty mentalnie.

Jest OK, że nie jest OK. Ja też jestem popsuty mentalnie. Nie ma się czego wstydzić.   Od paru miesięcy, zmagam się z trudnościami w temacie zdrowia fizycznego, męczy mnie to cholernie, przeszkadza i dołuje na maksa. Ciągły ból i szum w uszach strasznie irytuje, zabiera radość życia. Już od grudnia, moje uszy, zatoki i gardło szwankują, próbowałem niemal wszystkich antybiotyków na rynku, moja historia choroby jest długa niczym papier toaletowy. Dbam o siebie, chodzę do doktorów, szukam też innych rozwiązań. Mówię o tym otwarcie, normalne prawda? A co z psychiką? Od paru dni, nie...

Opowieść przytulanki. Autyzm, bezsilność i duma.

Opowieść przytulanki. Autyzm, bezsilność i duma.

Autyzm, bezsilność i duma, opowieść przytulanki mojego dziecka. O tym jak Królik przemówił.   Dziś, wpis zainspirowany rozmową z Nieperfekcyjną Mamą. Z nieco innej perspektywy, nieco inna forma przekazu. Ostatnio na instagramie, pokazywałem pluszową przytulankę Maksia - Króliczka, bo taką nosi nazwę. O tym, jak ważne są takie komfortery dla dzieci i dlaczego nie należy ich zabierać przeczytasz u Ani klikając tutaj, dziś nieco inna perspektywa. Przyjaciela Maksa  - przytulanka Królika.   Cześć, mam na imię Królik i jestem z Maksem już jakiś czas. Zostałem zakupiony jako prezent,...

Dwa lata blogowania. Dzięki że jesteście.

Dwa lata blogowania. Dzięki że jesteś.

Dziś mija dwa lata od czasu gdy zająłem się blogowaniem jako zajęciem, które będzie częścią cotygodniowego rytmu, dwa lata budowania czegoś po omacku, na czuja. Z drugiej strony to najpiękniejsze i najbardziej rozwojowe dwa lata, w moim życiu. Dlaczego? O tym poniżej.   Dwa lata blogowania za mną, niesamowite. Wiecie co, blogowanie otwiera oczy. Sprawiło, że jestem w stanie spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, zatrzymać się. Blogowanie pozwoliło mi odkryć w sobie lepszego człowieka, lepszego ojca. Mam czas by się zatrzymać, pisanie pobudziło moją świadomość, pisanie także...

Akceptacja emocji. Czy potrafisz się kłócić?

Akceptacja emocji. Czy potrafisz się kłócić?

Wszystkie uczucia są nasze. Emocje, instynkty, intuicja, akcja i reakcja to wszystko jest Twoje i jest potrzebne. Wypieranie istnienia rozczarowania, złości, szczęścia czy podniecenia nikomu w niczym nie pomogło. Takie moje zdanie. Zgadzasz się czy nie za bardzo? Czy jest dla ciebie istotna akceptacja emocji? Czy umiesz się kłócić i radzisz sobie ze złością?   Już jakiś czas temu zauważyłam, że zaakceptowałam obecność moich stanów umysłu, moich emocji i reakcji na rzeczy dziejące się w okół mnie. Wielu z was pomyśli „Co w tym takiego nadzwyczajnego?”. A zaskoczę was, dla mnie to krok...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Życiowe umiejętności. Pomagam mojemu synowi, ściągając na siebie jego gniew.

Kolejna lekcja. Dziś zrozumiałem, po raz kolejny, jak ważne jest pokazywanie Maksowi życiowych umiejętności  i " męczenie" go tym co świat dla niego szykuje. Ale czy na pewno? Czy ważne jest bym pokazywał mu świat, zabierał na zakup, pokazał gdzie i jak się kupuje...

Jest OK, że nie jest OK. Ja też jestem popsuty mentalnie.

Jest OK, że nie jest OK. Ja też jestem popsuty mentalnie. Nie ma się czego wstydzić.   Od paru miesięcy, zmagam się z trudnościami w temacie zdrowia fizycznego, męczy mnie to cholernie, przeszkadza i dołuje na maksa. Ciągły ból i szum w uszach strasznie irytuje,...

Opowieść przytulanki. Autyzm, bezsilność i duma.

Autyzm, bezsilność i duma, opowieść przytulanki mojego dziecka. O tym jak Królik przemówił.   Dziś, wpis zainspirowany rozmową z Nieperfekcyjną Mamą. Z nieco innej perspektywy, nieco inna forma przekazu. Ostatnio na instagramie, pokazywałem pluszową przytulankę Maksia...

Dwa lata blogowania. Dzięki że jesteście.

Dziś mija dwa lata od czasu gdy zająłem się blogowaniem jako zajęciem, które będzie częścią cotygodniowego rytmu, dwa lata budowania czegoś po omacku, na czuja. Z drugiej strony to najpiękniejsze i najbardziej rozwojowe dwa lata, w moim życiu. Dlaczego? O tym poniżej....

Akceptacja emocji. Czy potrafisz się kłócić?

Wszystkie uczucia są nasze. Emocje, instynkty, intuicja, akcja i reakcja to wszystko jest Twoje i jest potrzebne. Wypieranie istnienia rozczarowania, złości, szczęścia czy podniecenia nikomu w niczym nie pomogło. Takie moje zdanie. Zgadzasz się czy nie za bardzo? Czy...

Mam mało czasu. Zostało mi szesnaście tygodni.

Jeśli twoje dziecko ma już prawie siedem lat, mam dla ciebie bardzo smutną wiadomość. Zostało wam razem około osiem wspólnych wakacji, tylko tyle. Świadomych, pełnych zabawy i budowania relacji, tygodni latem. Minus kolonie, minus twoje dni w pracy.   Uświadom sobie...

Autyzm i skandal. Rodzice nie zgodzili się na dzieci z autyzmem w klasie.

No i mamy autyzm i mamy skandal. Rodzice nie zgodzili się na dzieci z autyzmem w klasie.   Dziś, przeczytałem artykuł na stronie Tok.fm, który opisuje karygodną sytuacje gdzie, "kasta rodziców" nie zgodziła się, by wraz z ich dzieciakami chodził do klasy chłopiec o...

Mój syn nigdy nie będzie samodzielnym mężczyzną.

Mój syn nigdy nie będzie samodzielnym mężczyzną, zaczynam przyzwyczajać się do tego stanu rzeczy. Nie jest to żal, nie jest to w żadnym wypadku postawa przegranego, nie poddaje się. Kocham go nad życie.   Dalej ciśniemy ile się da by poprawić jakość jego życia i jego...

Pozycja w rodzinie i perspektywy. Jedna sytuacja i wiele opinii.

W kwestii wstępu: pisząc, że kobieta różni się od mężczyzny, a już diametralnie od dziecka, nie odkrywam nowej Ameryki, pierwiastka, czy nowej planety z trzema słońcami HD 131399Ab. Wszyscy wiemy, że kobieta i mężczyzna są inni pod każdym możliwym względem i często...

Tata do pieluch, a mamę wygonić na wakacje.

Wczoraj przeczytałem mega fantastyczny tekst Olki Radomskiej - Kiedy mama wyjeżdża sama - I 4 życiowe prawdy, który był dla mnie dopełnieniem tego o czym myślałem już od dawna. Jak zagnać tatę do pieluch, a mamę wygonić na wakacje? Próbowałem ugryźć ten temat od...