Najnowsze artykuły

 

Model SCERTS w autyźmie i nie tylko.

Jakiś czas temu brałem udział w trzydniowym treningu z metody SCERTS, może nie tyle metody co podejścia (modelu) która szczerze powiem zmieniła moje postrzeganie autyzmu. Od wstępnej oceny dziecka do wdrażania i wsparcia naszych indywiduum z autyzmem. Model opierający się na naturalnym postępie który skupia się na konkretnych umiejętnościach, edukacji oraz wsparciu. Zwarty, jednolity model który możemy zaimplementować w domu, w szkole czy w każdym innym środowisku bez potrzeby zmian.  Model SCERTS jest bazowany na dowodach, doświadczeniach i badaniach. Daje naszym autystom mające...

Ojciec, który pozwolił sobie na… Relacje i wszystko o nich

Zaczął się kolejny rok, dla mnie bardzo ważny etap w życiu, nie chodzi tu o noworoczne postanowienia, a bardziej o podsumowanie poprzedniego i zaplanowanie kolejnego, świadomie, na wielu płaszczyznach, w najważniejszych aspektach mojego życia. Jak wiecie nadrzędnym priorytetem są dla mnie dzieci. Dziś podsumowując te ostatnie dwanaście miesięcy doznałem olśnienia, opowiem Ci o nim poniżej. W trakcie rozstania wiele razy paraliżował mnie strach. Kogo by nie paraliżowała świadomość życia poza rodziną? Wszystkie emocje jakie towarzyszyły mi, oceny, odcięcie mojej osoby przez wielu naszych...

2017- rok w którym straciłem wszystko…ale czy napewno?

Koniec 2017 roku, dla każdego z nas to okres szczególny. Jedni przygotowują się do imprezy sylwestrowej, dla innych to okres podsumowań. Dla mnie to był jeden z najbardziej niezwykłych dwunastu miesięcy. Totalny rollercoaster, nieprzewidywalny rok który właśnie dobiega końca. Chciałbym się podzielić z Wami przemyśleniami i tym co uświadomiłem sobie głęboko w sercu, momentami które mnie dotknęły i zmieniły wiele.  Nowy rok rozpoczął się spokojnie. rodzinnie, lecz szybko przewrócił nasze życie do góry nogami. Nasze małżeństwo dobiegło końca. Nie twierdzę że byłem bez winy, nie jestem...

Rutynek czyni cuda – plan dnia w rękach dzieci.

Jakiś czas temu zainteresowałem się akcją crowdfundingową GeeWay dotyczącą kart Rutynek. Z racji doświadczenia w pracy z PECS u dzieci z autyzmem, używaniem tablic rutyny i komunikacji zastępczej ochoczo wsparłem ten projekt widząc w nim wspaniałe możliwości. Wiedziałem że chodzi tu o dzieciaki rozwijające się bez zarzutu i pomoc rodzicom w zaangażowaniu dzieci i ustaleniu codziennych rutyn. Coś z czym nawet ja sam mam problem a co dopiero moja pięcioletnia córka. Każdy rodzic zna te momenty w których prośby do dzieci odbijają się jak groch o ścianę. Ubierz się, umyj zęby, odrób lekcje,...

Kiedyś, dziś i za dziesięć lat. Sukces i co go określa?

Ostatnio się mocno pochorowałem, a że niezbyt umiem dbać o siebie i zapominam o lekach z zapalenia jednego ucha, mam zapalenie obu uszu, gardła i zatok. Wszystko na raz, miałem wiele czasu by myśleć o tym że czas umierać. Wiecie, takie Man Flu. Tylko że tym razem byłem naprawdę chory. Dalej jestem, nie słyszę na lewe ucho, kaszle i takie tam. Da się z tym żyć. Naszło mnie jednak na refleksje które sięgają aż mojego dzieciństwa - czym jest suckes? Dziś chciałem Wam o tym opowiedzieć. Wychowałem się w niezwykłej rodzinie, w czasie upadku komunizmu. Urodzony w 1981 roku pamiętam jeszcze...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Model SCERTS w autyźmie i nie tylko.

Jakiś czas temu brałem udział w trzydniowym treningu z metody SCERTS, może nie tyle metody co podejścia (modelu) która szczerze powiem zmieniła moje postrzeganie autyzmu. Od wstępnej oceny dziecka do wdrażania i wsparcia naszych indywiduum z autyzmem. Model opierający...

Ojciec, który pozwolił sobie na… Relacje i wszystko o nich

Zaczął się kolejny rok, dla mnie bardzo ważny etap w życiu, nie chodzi tu o noworoczne postanowienia, a bardziej o podsumowanie poprzedniego i zaplanowanie kolejnego, świadomie, na wielu płaszczyznach, w najważniejszych aspektach mojego życia. Jak wiecie nadrzędnym...

2017- rok w którym straciłem wszystko…ale czy napewno?

Koniec 2017 roku, dla każdego z nas to okres szczególny. Jedni przygotowują się do imprezy sylwestrowej, dla innych to okres podsumowań. Dla mnie to był jeden z najbardziej niezwykłych dwunastu miesięcy. Totalny rollercoaster, nieprzewidywalny rok który właśnie...

Rutynek czyni cuda – plan dnia w rękach dzieci.

Jakiś czas temu zainteresowałem się akcją crowdfundingową GeeWay dotyczącą kart Rutynek. Z racji doświadczenia w pracy z PECS u dzieci z autyzmem, używaniem tablic rutyny i komunikacji zastępczej ochoczo wsparłem ten projekt widząc w nim wspaniałe możliwości....

Kiedyś, dziś i za dziesięć lat. Sukces i co go określa?

Ostatnio się mocno pochorowałem, a że niezbyt umiem dbać o siebie i zapominam o lekach z zapalenia jednego ucha, mam zapalenie obu uszu, gardła i zatok. Wszystko na raz, miałem wiele czasu by myśleć o tym że czas umierać. Wiecie, takie Man Flu. Tylko że tym razem...

Jak nauczyć dzieci wytrwałości ?

Kiedy byłem dzieciakiem mówiono mi że mam słomiany zapał, że i tak się znudzę i rzucę to co zacząłem. Dziś patrzę na te oceny z nieco innej perspektywy, własnej. Z perspektywy ojca dwójki tak różnych dzieci. Autystycznego Maksa i nieautystycznej Livii. Pięcioletniej...

Spoko Matki i Matki Wariatki – Autyzm na fejsie.

Zastanawiam się czy z nami, Polakami jest wszystko ok? Wiecie? Prawie rok temu wydałem swoją książkę Słowo na A. Ponad rok temu zacząłem blogować i pojawiłem się w social mediach jako Rock n Rollowy Autyzm Tata. Zacząłem wchodzić i gościć na grupach i forach...

Ty też potrzebujesz psychologa

Wiesz że powinieneś pracować z psychologiem? Tak, ty! To do Ciebie mówię. Rodzicu, matko, ojcu. Udowodnię Ci to w tym wpisie, pokaże Ci także jak bardzo się mylisz jeśli chodzi o wiedzę na temat współpracy z profesjonalistą który będzie dla Ciebie i pomoże Ci spojrzeć...

Pięć rzeczy poprawiających umiejętności ojcowskie…

Pojawienie się dziecka to dla faceta niebywałe wydarzenie. Jedni nie przestają trzeźwieć, inni dopiero się budzą z nastoletniego letargu. Z kolei niektórzy dostają obuchem w łeb by się otrząsnąć i zacząć być odpowiedzialnym. U mnie było chyba wszystkiego po trochu....

Twoje dziecko gej

Zasta­na­wia­łeś się kie­dyś nad tym, jak byś zare­ago­wał tato gdyby Twoje dziecko wyznało Ci że jest gejem? Jednak zanim by to nastą­piło zasta­nów się jakich słów, gestów, mimiki twa­rzy uży­wasz sły­sząc czy roz­ma­wia­jąc o homoseksualistach. Idąc dalej zasta­nó...