Najnowsze artykuły

 

Co słychać u mojego byłego? Czy mojego ex obchodzi co się dzieje u mnie?

Co słychać u mojego byłego? Czy mojego ex obchodzi co się dzieje u mnie?

Czy zastanawiasz się czasem, co słychać u Twojego byłego z czasów liceum lub studiów? Myślisz o tym czy zaliczył ten test na prawo jazdy i kupił wymarzony motocykl? Czy ożenił się, ma dzieci, jak tam jego kariera? Z drugiej strony, czy zastanowiłaś się kiedyś czy Twój były kombinuje co słychać u Ciebie?   Skąd taki temat? Jakiś czas temu były Maksa urodziny, Nikodem nie czuł się zbyt dobrze i napisał swojej eks o tym. Dlaczego może być nieswój, opisał jej swój stan zdrowia. Powiedział mi o tym, a w mojej głowie, już w połowie zdania, pojawiło się pytanie: „Po co jej to mówisz? Co ją...

Zmaganie się z własnym zdrowiem – okres bólu i walki. Przeczytaj przyjacielu.

Zmaganie się z własnym zdrowiem - okres bólu i walki.

To najtrudniejszy moment w moim życiu, to nie rozstanie, nie "zaczęcie od nowa" , nie diagnoza syna czy śmierć ojca. To zmaganie z samym sobą, to zmaganie się z własnym zdrowiem. Dlaczego widzisz las i widoczki, przeczytaj do końca, zrozumiesz dlaczego tak wygląda ten wpis.   Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie....jedyne o czym marzę, to by włożyć sobie śrubokręt w ucho. Dokładniej, jest 4:20, a ja nie mogę spać, leżę w łóżku, obok śpi ona, słyszę jak dzieciaki chrapią w pokoju obok. Kojarzycie ten dźwięk po zakończeniu programu, w czasach naszego dzieciństwa?  Ten pisk, a w głowie...

Kluski z mięsem i system punktowy.

system punktowy czyli balans plusów i minusów

Dzisiaj będzie o balansie plusów i minusów. Zacznę od pewnej letniej historii, będzie o kluskach z mięsem, wakacjach, złośliwościach, uprzejmości, miłości i systemie punktowym. Zastanawiasz się pewnie co jedno z drugim ma wspólnego? Zaskakująco dużo. Czytaj dalej, przekonaj się.   Letnie popołudnie, przynajmniej tak mi się wydaje bo było to 16 lat temu. Było ciepło, wszystkie okna w domu otworzone, kwiaty wystawione na balkon przez mojego ojca czekające na deszcz - letnia tradycja. W trakcie szkoły średniej rzadko bywałam w domu. Gdzieś tam o tych pięknych, szalonych czasach będę...

Co z dziećmi po rozstaniu? Kto, komu broni dać dziecku piękne dzieciństwo?

Co z dziećmi po rozstaniu? Kto, komu broni dać dziecku piękne dzieciństwo?

Tort, wspólne śpiewanie sto lat i prezenty. Wczoraj nasz syn skończył dziewięć lat. Spędziliśmy wczesne popołudnie wszyscy razem, dzieciaki ich mama i tata oraz babcia. Piliśmy kawę, rozmawialiśmy, wspominaliśmy i śmialiśmy się? Jak to zrobiliśmy?  Oboje wybraliśmy dzieci i ich szczęście. One są tutaj najważniejsze. Co z dziećmi po rozstaniu? Pytanie, które zadawałem sobie wielokrotnie jak wielu rodziców. No co z nimi? Dalej są naszymi dziećmi i oboje chcemy dać im jak najlepsze szanse do rozwoju.    Współrodzicielstwo działa, jest najlepszym rozwiązaniem dla dzieci po rozstaniu....

Wakacje na maksa, czyli Maksa i Livii odkrywanie świata.

Wakacje na maksa, czyli Maksa i Livii odkrywanie świata.

Wakacje zakończone, dzieci już w szkolnych klasach, Liv i Maks wracają do szkolnej rutyny. To były wakacje na maksa, odkrywaliśmy to co ważne, pokazując autyzmowi środkowy palec. Co ważniejsze, to Maks odkrywał świat i uczył się go. Ostatnimi czasy to dla mnie bardzo ważny aspekt, a te epickie wakacje na wsi, w domku z widokiem na Beskid, na samym końcu wsi i z dala od cywilizacji dały nam pole do popisu. Dwa tygodnie, pierwszy tydzień, tylko ja i dzieciaki. Totalne zaskoczenie, zmiany w każdym z nas, rzekłbym - zakrzywienie czasoprzestrzeni. Zapraszam.   W tym roku uzgodniliśmy z...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Co słychać u mojego byłego? Czy mojego ex obchodzi co się dzieje u mnie?

Czy zastanawiasz się czasem, co słychać u Twojego byłego z czasów liceum lub studiów? Myślisz o tym czy zaliczył ten test na prawo jazdy i kupił wymarzony motocykl? Czy ożenił się, ma dzieci, jak tam jego kariera? Z drugiej strony, czy zastanowiłaś się kiedyś czy Twój...

Zmaganie się z własnym zdrowiem – okres bólu i walki. Przeczytaj przyjacielu.

To najtrudniejszy moment w moim życiu, to nie rozstanie, nie "zaczęcie od nowa" , nie diagnoza syna czy śmierć ojca. To zmaganie z samym sobą, to zmaganie się z własnym zdrowiem. Dlaczego widzisz las i widoczki, przeczytaj do końca, zrozumiesz dlaczego tak wygląda ten...

Kluski z mięsem i system punktowy.

Dzisiaj będzie o balansie plusów i minusów. Zacznę od pewnej letniej historii, będzie o kluskach z mięsem, wakacjach, złośliwościach, uprzejmości, miłości i systemie punktowym. Zastanawiasz się pewnie co jedno z drugim ma wspólnego? Zaskakująco dużo. Czytaj dalej,...

Co z dziećmi po rozstaniu? Kto, komu broni dać dziecku piękne dzieciństwo?

Tort, wspólne śpiewanie sto lat i prezenty. Wczoraj nasz syn skończył dziewięć lat. Spędziliśmy wczesne popołudnie wszyscy razem, dzieciaki ich mama i tata oraz babcia. Piliśmy kawę, rozmawialiśmy, wspominaliśmy i śmialiśmy się? Jak to zrobiliśmy?  Oboje wybraliśmy...

Wakacje na maksa, czyli Maksa i Livii odkrywanie świata.

Wakacje zakończone, dzieci już w szkolnych klasach, Liv i Maks wracają do szkolnej rutyny. To były wakacje na maksa, odkrywaliśmy to co ważne, pokazując autyzmowi środkowy palec. Co ważniejsze, to Maks odkrywał świat i uczył się go. Ostatnimi czasy to dla mnie bardzo...

Samookaleczenie i zdrowie psychiczne. A Ty, dlaczego to robisz?

Dziś napiszę o czymś co mnie dotyczy, ale do tej pory wiedziałem o tym tylko ja sam i mój psycholog - Samookaleczenie. Gdy w ostatnich tygodniach, ból się nasilił, zatruł mi życie. Lekarze wysłali mnie na chorobowe, co pogłębiło moją mentalną dolinę, jak wiecie kocham...

Jaką szkołę dla mojego dziecka? Mainstream, integracyjna czy specjalna?

Zbliża się wrzesień, czas przed rozpoczęciem roku szkolnego, i co roku te same dylematy, które tak naprawdę zaczynają się dużo, dużo wcześniej. Jaką szkołę dla mojego dziecka?   To pytanie, pada już w momencie gdy zauważamy, że nasze dziecko jest inne zaburzone, czy...

Rady dla macochy. Moja droga, przygotuj się na jazdę bez trzymanki.

Totalnym zbiegiem okoliczności, kiedy zasiadałam do nowego posta, na jednej z anglojęzycznych macochowych grup pojawiło się pytanie : „Czy macie jakieś rady dla bezdzietnej macochy, która jest nowa w temacie?” Postanowiłam poczekać 2-3 dni, żeby móc przeanalizować...

Życiowe umiejętności. Pomagam mojemu synowi, ściągając na siebie jego gniew.

Kolejna lekcja. Dziś zrozumiałem, po raz kolejny, jak ważne jest pokazywanie Maksowi życiowych umiejętności  i " męczenie" go tym co świat dla niego szykuje. Ale czy na pewno? Czy ważne jest bym pokazywał mu świat, zabierał na zakup, pokazał gdzie i jak się kupuje...

Jest OK, że nie jest OK. Ja też jestem popsuty mentalnie.

Jest OK, że nie jest OK. Ja też jestem popsuty mentalnie. Nie ma się czego wstydzić.   Od paru miesięcy, zmagam się z trudnościami w temacie zdrowia fizycznego, męczy mnie to cholernie, przeszkadza i dołuje na maksa. Ciągły ból i szum w uszach strasznie irytuje,...