Najnowsze artykuły

 

Kuba Czarodziej – Pier*@lisz!

Kuba Czarodziej – Pier*@lisz!

Dziś trafił do mnie tekst Kuby Czarodzieja, gdzie pozdrawia on, mamy rzekomych królewiczów, które same sobie wychowały. Ubolewa nad bardzo niskim stanem męskości w dzisiejszych facetach. No tak, jego męskometr wypierdala poza skalę. Ale czy na pewno? A może, żyjemy w innej rzeczywistości, a tekst jest zwyczajnie chybionym rykoszetem własnej złości i frustracji. Tylko na co? Dziś o tym, dlaczego ten tekst, jest po prostu strzałem w kolanko. A przepraszam, Czarodziej kipi testosteronem, w jebane kolanisko 😉  Pozdrawiam Mamusie. Mamusie, które wychowały życiowe niedorajdy. Te, które...

Nie jestem mamą. Nie jestem tatą. Kim jestem dla jego dzieci?

Nie jestem mamą. Nie jestem tatą. Kim jestem dla jego dzieci?

Poznajesz kogoś z dzieciakami. W pierwszym momencie się wahasz, pózniej masz obawy, na którymś etapie masz to w nosie, bo przecież jesteś zakochana po uszy i nie ma dla Ciebie znaczenia, jaki bagaż ze sobą wnosi w związek, Twój wybranek. Nagle jak grom z nieba spada na Ciebie świadomość, że kiedyś te dzieci poznasz. I co wtedy? Co im powiesz? Kim jesteś dla ich taty? Kim jesteś dla jego dzieci?    Mnóstwo pytań i na wstępie, tylko z pozoru, mało odpowiedzi. Zaczynasz szukać i czytać, z każdą otworzoną stroną internetową, forum, grupą dyskusyjną i obróconą kartką książki. Twoje ataki...

24 dary dla Twojego dziecka. Co jeszcze możesz dać?

24 dary dla Twojego dziecka. Co jeszcze możesz dać?

Jak już wiecie z poprzednich wpisów, odnalazłem w życiu drogę, która ogromnie mi pomogła w walce z depresją i lękami. Drogą tą, jest minimalizm, przeciwność tego, jak żyłem do tej pory. Bez konsumpcjonizmu, bez kolejnych gadgetów, ale i bez stresu i przytłaczającej mnie codzienności. Skupiłem się na relacjach, a dziś chciałbym Ci coś podarować. Opowiem Ci o rzeczach, darach dla Twojego dziecka, o których może jeszcze nie pomyślałeś.   Czas / Uwaga  To dar, od którego chciałbym zacząć. Dając swoim dzieciom swój czas, bez telefonu, przeszkadzaczy, totalnie zaangażuj się w bycie z...

Kilka słów na zakończenie roku. Sposób na lepsze życie.

Kilka słów na zakończenie roku

Przyszedł grudzień, zakończenie roku. Ten rok jest chyba rekordowy, szczególnie jeśli chodzi o to, jak przemknął przed moimi oczami. Wspominając dziś, widzę jak bardzo intensywny to był czas, ale i bogaty w przełomowe momenty. Wiele się działo, wyjazdy, zmiany, depresja, nowe doświadczenia i odnajdywanie samego siebie. Mimo wszystko, był to dobry rok. Za kilka dni święta, a ja nie czuję tego napięcia co zwykle. Nie wpadam w szał konsumpcjonizmu, nie ma w naszym domu przedświątecznej gorączki. Może to dlatego, że nie jestem gotowy na te święta, a może dlatego, że coś się we mnie zmieniło...

Wartości warte uwagi. Czy inni muszą nas wzbogacać?

Wartości warte uwagi. Czy inni muszą nas wzbogacać?

Gdzie nie spojrzę, czy to facebook, literatura czy TV, atakują mnie hasła i slogany o tym, że coś ma mieć znaczenie, dodawać nam wartości i ma nas wzbogacać. Nie powinniśmy robić rzeczy, które "nic" nam nie dają, czytać newsów i artykułów, które "nic" nie wnoszą do naszego życia. Ba! Nie powinniśmy się zagłębiać w znajomości, które nie sprawiają, że w jakiś sposób się wzbogacamy.  Ale czy na pewno?   Jakiś czas temu na instagramie śmignął mi cytat wrzucony przez mówce motywacyjnego, którego lubię, nie podziwiam, ale czasem mądre rzeczy prawi. Mowa tu o Prince EA i cytacie na zdjęciu....

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Kuba Czarodziej – Pier*@lisz!

Dziś trafił do mnie tekst Kuby Czarodzieja, gdzie pozdrawia on, mamy rzekomych królewiczów, które same sobie wychowały. Ubolewa nad bardzo niskim stanem męskości w dzisiejszych facetach. No tak, jego męskometr wypierdala poza skalę. Ale czy na pewno? A może, żyjemy w...

Nie jestem mamą. Nie jestem tatą. Kim jestem dla jego dzieci?

Poznajesz kogoś z dzieciakami. W pierwszym momencie się wahasz, pózniej masz obawy, na którymś etapie masz to w nosie, bo przecież jesteś zakochana po uszy i nie ma dla Ciebie znaczenia, jaki bagaż ze sobą wnosi w związek, Twój wybranek. Nagle jak grom z nieba spada...

24 dary dla Twojego dziecka. Co jeszcze możesz dać?

Jak już wiecie z poprzednich wpisów, odnalazłem w życiu drogę, która ogromnie mi pomogła w walce z depresją i lękami. Drogą tą, jest minimalizm, przeciwność tego, jak żyłem do tej pory. Bez konsumpcjonizmu, bez kolejnych gadgetów, ale i bez stresu i przytłaczającej...

Kilka słów na zakończenie roku. Sposób na lepsze życie.

Przyszedł grudzień, zakończenie roku. Ten rok jest chyba rekordowy, szczególnie jeśli chodzi o to, jak przemknął przed moimi oczami. Wspominając dziś, widzę jak bardzo intensywny to był czas, ale i bogaty w przełomowe momenty. Wiele się działo, wyjazdy, zmiany,...

Wartości warte uwagi. Czy inni muszą nas wzbogacać?

Gdzie nie spojrzę, czy to facebook, literatura czy TV, atakują mnie hasła i slogany o tym, że coś ma mieć znaczenie, dodawać nam wartości i ma nas wzbogacać. Nie powinniśmy robić rzeczy, które "nic" nam nie dają, czytać newsów i artykułów, które "nic" nie wnoszą do...

Dzielni Mordercy – Nie oddawajcie im dzieci.

Jesteś tatą, walczysz o prawo do opieki nad swoim dzieckiem, chcesz je widywać, dzielić się obowiązkami bycia rodzicem? Czy należysz do ekipy - Dzielny Morderca, którego bronią ludzie o braku sumienia, plujący żółcią, za to że nie dano im prawa do skrzywdzenia swojego...

Autyzm to nie wszystko. Opóźnienie rozwojowe Maksa też ma znaczenie.

Czy boicie się co się stanie gdy Was zabranie? Czy obawiacie się przyszłości swoich niepełnosprawnych i chorych dzieci, tego w jakim świecie będą żyły za dwadzieścia, trzydzieści lat? Jak często zdarza wam się myśleć, że autyzm to nie wszystko? Mój syn to nie tylko,...

Czy taką macochą mogłabym być? Historie z internetów.

Przeszukując setki stron internetowych, w poszukiwaniu odpowiedzi na wciąż pojawiające się nowe pytania, odnośnie macochowania, dzieci i wszystkich problemów z nimi związanymi natrafiałam na wiele stron internetowych, fora internetowe, grupy dyskusyjne i literaturę....

Zrozumieć Tatę – czas na zmiany w systemie, które muszą nadejść.

. W tym tygodniu brałem udział w szkoleniu, które tak naprawdę jest esencją mojej pracy. "Understanding Dads" czyli  Zrozumieć Tatę, czyli jak przełamać bariery zbudowane przez lata w kontakcie z ojcami. Z założenia całe wsparcie, które otrzymuje rodzina jest...

Mała i duża zazdrośnica – rywalizacja o tatę.

Temat zazdrości i rywalizacji o rodzica to dla mnie czarna magia i strefa tak nieznana, że aż przerażająca.  Pisałam o tym bardzo zdawkowo w wpisie o pozycji w rodzinie, więc dzisiaj rozwinę. Pamiętam, jak przez mgłę, moją zazdrość gdy miałam 6 lat i urodził się mój...