Najnowsze artykuły

 

Wartości warte uwagi. Czy inni muszą nas wzbogacać?

Wartości warte uwagi. Czy inni muszą nas wzbogacać?

Gdzie nie spojrzę, czy to facebook, literatura czy TV, atakują mnie hasła i slogany o tym, że coś ma mieć znaczenie, dodawać nam wartości i ma nas wzbogacać. Nie powinniśmy robić rzeczy, które "nic" nam nie dają, czytać newsów i artykułów, które "nic" nie wnoszą do naszego życia. Ba! Nie powinniśmy się zagłębiać w znajomości, które nie sprawiają, że w jakiś sposób się wzbogacamy.  Ale czy na pewno?   Jakiś czas temu na instagramie śmignął mi cytat wrzucony przez mówce motywacyjnego, którego lubię, nie podziwiam, ale czasem mądre rzeczy prawi. Mowa tu o Prince EA i cytacie na zdjęciu....

Dzielni Mordercy – Nie oddawajcie im dzieci.

Dzielni Mordercy – Nie oddawajcie im dzieci.

Jesteś tatą, walczysz o prawo do opieki nad swoim dzieckiem, chcesz je widywać, dzielić się obowiązkami bycia rodzicem? Czy należysz do ekipy - Dzielny Morderca, którego bronią ludzie o braku sumienia, plujący żółcią, za to że nie dano im prawa do skrzywdzenia swojego dziecka. Dzielni Mordercy, są wśród Was, na łamach Dzielnego Taty.     Ostatnio krajem wstrząsnęła tragedia, ojciec zamordował swoje dziecko. Tak właśnie wygląda twarz wielu ludzi wypowiadających się na portalu Dzielny Tata. Jakiś czas temu pisałem o nich w artykule Dzielny Tata-  nie wydaje mi się. To, co dzieje...

Autyzm to nie wszystko. Opóźnienie rozwojowe Maksa też ma znaczenie.

Autyzm to nie wszystko. Opóźnienie rozwojowe Maksa też ma znaczenie.

Czy boicie się co się stanie gdy Was zabranie? Czy obawiacie się przyszłości swoich niepełnosprawnych i chorych dzieci, tego w jakim świecie będą żyły za dwadzieścia, trzydzieści lat? Jak często zdarza wam się myśleć, że autyzm to nie wszystko? Mój syn to nie tylko, autyzm. Maks to zdolny i uczuciowy chłopak, ale też dziecko z opóźnieniem rozwojowym. No właśnie, opóźnienie rozwojowe jak i inne obciążenia to coś o czym tak często zapominamy zaślepieni autyzmem.      Wraz ze zmianą sposobu życia, wyrzuceniem z codzienności rzeczy, które nie dodają mojemu życiu wartości, pozbyciu...

Czy taką macochą mogłabym być? Historie z internetów.

Czy taką macochą mogłabym być? Historie z internetów.

Przeszukując setki stron internetowych, w poszukiwaniu odpowiedzi na wciąż pojawiające się nowe pytania, odnośnie macochowania, dzieci i wszystkich problemów z nimi związanymi natrafiałam na wiele stron internetowych, fora internetowe, grupy dyskusyjne i literaturę. Tysiące sposobów na bycie macochą, a czasem zwyczajnie na to, jak nie zwariować. Jaką macochą mogłabym być gdybym się do tych rad stosowała i pewne sposoby wdrążyła w życie? Jaką relację z dziećmi miałabym gdybym słuchała innych zamiast słuchać własnej intuicji, Nikodema i dzieci samych w sobie? I czy taką mogłabym być,...

Zrozumieć Tatę – czas na zmiany w systemie, które muszą nadejść.

Zrozumieć Tatę - czas na zmiany w systemie, które muszą nadejść.

. W tym tygodniu brałem udział w szkoleniu, które tak naprawdę jest esencją mojej pracy. "Understanding Dads" czyli  Zrozumieć Tatę, czyli jak przełamać bariery zbudowane przez lata w kontakcie z ojcami. Z założenia całe wsparcie, które otrzymuje rodzina jest kierowane do mam. Czy możemy zmienić te stereotypy, wprowadzić nową jakość? Myślę, że czas na zmiany. Uświadommy profesjonalistów, ojców, mamy, kolejne pokolenia. Zapraszam. Może dołączysz do mnie i przyczynisz się do zmian które muszą nadejść. Szkolenie w którym brałem udział, jest przeznaczone dla profesjonalistów, którzy pracują z...

O Autorze

Parę słów o Rock Daddy

Kim byłem?
Chło­pa­kiem który nie odna­lazł się w pol­skim sys­te­mie edu­ka­cji, wyrzu­cony z wielu szkół, nie­pa­su­ją­cym do ram marzy­cie­lem, zbun­to­wa­nym nasto­lat­kiem który uciekł z domu i zna­lazł uko­je­nie w używ­kach. W wieku lat sie­dem­na­stu się­gnął kolo­kwial­nego dna. Zamknięty na w neu­rop­sy­chia­tryku na detoxie, następ­nie wywie­ziony do Ośrodka Lecze­nia Uza­leż­nień MONAR. Odseparowany od świata i ubez­wła­sno­wol­niony. Nie­istotna dziś już prze­szłość.

Wycho­wany przez nie­sły­szą­cych rodzi­ców. Od dziecka w świe­cie który był inny niż ten rówie­śni­ków.
Od 2005 roku miesz­ka­jący w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tu uro­dziły się jego dzieci, Mak­sy­mi­lian i Livia. W wieku trzech lat  Maks został zdia­gno­zo­wany z głę­bo­kim auty­zmem. To był punkt zwrotny w życiu tego faceta. Mając ponad trzy­dzie­ści lat zde­cy­do­wał się zmie­nić wszystko by zro­zu­mieć lepiej swoje, tak różne od sie­bie dzieci. Ukoń­czył peda­go­gikę wcze­snosz­kolną i przed­szkolną w Edin­burgh Col­lege. Lau­reat nagrody Stu­denta Roku oraz Nagrody Uzna­nia jako stu­dent Edin­burgh Col­lege. Doce­niony także przez szkoc­kie SQA wyróż­nie­niem za wybitne osią­gnię­cia wśród stu­dentów w całej Szko­cji.

Blo­ger, racz­ku­jący Youtu­ber budu­jący zro­zu­mie­nie wokół auty­zmu. Autor serii Alfa­bet Auty­zmu oraz książki Słowo na A.
Zawo­dowo pra­cuje w publicz­nym przed­szkolu oraz pomaga innym ojcom w orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej w Edin­burgh. Dad’s Wor­ker – to brzmi dum­nie. Pomaga im zbu­do­wać lep­sze rela­cje z wła­snymi dziećmi i zro­zu­mieć ideę bli­sko­ści. Stara się być opar­ciem dla wielu face­tów w tej nowej roli, zwy­czaj­nie – w byciu lep­szym tatą.

Z upły­wem czasu obraz rodziny uległ zmia­nie, kie­dyś oddany mąż, dziś rów­nie szczę­śliwy part­ner, ale przede wszyst­kim kocha­jący tata. Wie­rzy w idee pięk­nego dzie­ciń­stwa. Mimo roz­sta­nia wycho­wuje swoje dzieci naprze­mien­nie z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem. W wol­nych chwi­lach pisze bloga, gra na gita­rze, nagrywa youtuba, kolek­cjo­nuje kolejne tatu­aże i każ­dego dnia poka­zuje że byciem ojcem jest naj­bar­dziej rock n rol­lo­wym zaję­ciem na świe­cie.

Dla Niko­dema nie ma tema­tów tabu.

Rock­dzi­ciel­stwo ina­czej czyli Rock n Rol­lowy Pan Przed­szko­lanka z powo­ła­nia. Wydzia­rany ojciec z zami­ło­wa­nia. Alter­na­tywna strona rodzi­ciel­stwa i nie tylko.

„Sądzicie, że znacie definicję odwagi? Siły? Dzielności w życiu i życia przeciwko przeciwnościom? Ośmielam się zaproponować Wam pojedynek. Konkurentem będzie codzienność Taty Maksa wraz z Maksem. Obu bohaterów słowa na A.”

Andrzej Tucholski

Bloger

Wartości warte uwagi. Czy inni muszą nas wzbogacać?

Gdzie nie spojrzę, czy to facebook, literatura czy TV, atakują mnie hasła i slogany o tym, że coś ma mieć znaczenie, dodawać nam wartości i ma nas wzbogacać. Nie powinniśmy robić rzeczy, które "nic" nam nie dają, czytać newsów i artykułów, które "nic" nie wnoszą do...

Dzielni Mordercy – Nie oddawajcie im dzieci.

Jesteś tatą, walczysz o prawo do opieki nad swoim dzieckiem, chcesz je widywać, dzielić się obowiązkami bycia rodzicem? Czy należysz do ekipy - Dzielny Morderca, którego bronią ludzie o braku sumienia, plujący żółcią, za to że nie dano im prawa do skrzywdzenia swojego...

Autyzm to nie wszystko. Opóźnienie rozwojowe Maksa też ma znaczenie.

Czy boicie się co się stanie gdy Was zabranie? Czy obawiacie się przyszłości swoich niepełnosprawnych i chorych dzieci, tego w jakim świecie będą żyły za dwadzieścia, trzydzieści lat? Jak często zdarza wam się myśleć, że autyzm to nie wszystko? Mój syn to nie tylko,...

Czy taką macochą mogłabym być? Historie z internetów.

Przeszukując setki stron internetowych, w poszukiwaniu odpowiedzi na wciąż pojawiające się nowe pytania, odnośnie macochowania, dzieci i wszystkich problemów z nimi związanymi natrafiałam na wiele stron internetowych, fora internetowe, grupy dyskusyjne i literaturę....

Zrozumieć Tatę – czas na zmiany w systemie, które muszą nadejść.

. W tym tygodniu brałem udział w szkoleniu, które tak naprawdę jest esencją mojej pracy. "Understanding Dads" czyli  Zrozumieć Tatę, czyli jak przełamać bariery zbudowane przez lata w kontakcie z ojcami. Z założenia całe wsparcie, które otrzymuje rodzina jest...

Mała i duża zazdrośnica – rywalizacja o tatę.

Temat zazdrości i rywalizacji o rodzica to dla mnie czarna magia i strefa tak nieznana, że aż przerażająca.  Pisałam o tym bardzo zdawkowo w wpisie o pozycji w rodzinie, więc dzisiaj rozwinę. Pamiętam, jak przez mgłę, moją zazdrość gdy miałam 6 lat i urodził się mój...

Oda do rodzica. Jesteś bohaterem. Zrozum rodzicu, że jesteś niepokonany.

Rodzicu, jesteś najlepszy. Bez dwóch zdań, udowodnię ci to. Jesteś niepokonany. Jesteś bohaterem. Pamiętasz czas diagnozy, a nawet pierwsze przebłyski i wieści o tym, że twoje kochane dziecko być może będzie inne? Te nieprzespane noce, łzy, strach i stres? Niepewność...

Czas na zmiany. Czasem mniej, oznacza więcej. Minimalizm

Analiza mojej choroby zdumiewa mnie coraz bardziej. zapędziłem się w kozi róg, o tym już pisałem w tekście Jestem Potworem. Zacząłem pracować z psychologiem i na starcie po prostu dałem sobie szansę i czas. Bez presji, bez żadnego przymusu, w jakiekolwiek dziedzinie...

Argumenty za i przeciw, czyli szalonego związku początki

Jak to w ogóle się zaczęło, jak powstał ten szalony duet Klaudia i Nikodem? Online - a jakże by inaczej!!! Czy była to miłość od pierwszego wyjrzenia, czy może batalia argumentów za i przeciw?     Setny „swipe left” lub „swipe right” na popularnej w UK aplikacji...

Praca z dzieckiem – jakie podejście wybrać?

Pracujesz z dzieckiem, idzie do przodu, krok po kroku, dlaczego? Praca z dzieckiem to wyzwanie samo w sobie, nie mówiąc o tym jakie podejście do tego powinieneś wybrać rodzicu. Myślałeś o tym jaki styl pracy będzie najlepszy?    Dla wielu rodziców, to że ich dziecko...