Wszyscy słyszeliśmy czym jest alienacja rodzicielska. Niestety, w większości słyszymy o morderstwach dzieci przez ich ojców i psychopatycznych członkach grupy Dzielni Mordercy – mam tu na myśli Dzielnego Tatę, który z dzielnym, ani tatą nie ma nic wspólnego. 

Dziś chciałbym przedstawić Wam merytorycznie i dogłębnie badania i rozłożyć alienacje rodzicielską na czynniki pierwsze. 

Dla leniwych mam skrót:

 • fakty na temat alienacji,
 • jej symptomy
 • charakterystyka samego problemu alienacji i jego występowanie
 • alienacja w literze prawa i kilka słów o badaniach.
 • alienacja jako znęcanie się nad dziećmi oraz jako zaniedbanie
 • alienacja i rodzaje agresji 
 • przykłady negatywnego wpływu alienacji na dziecko oraz trudności w jej wykryciu
 • przykłady zmian i ich sens
 • zamknięcie tematu

 

Alienacja rodzicielska i spustoszenie jakie zostawia po sobie.

 

Bazując na ostatnich odkryciach tego, jak związki w rodzinie fundamentalnie wpływają na rozwój dziecka i na jego dobrostan, trójka naukowców Jennifer Jill Harman, Edward Kruk i Denise A Hines pokazują, że alienacja rodzicielska – czyli zamierzone ograniczenie i trwałe złamanie relacji między dzieckiem a rodzicem – powinno być kwalifikowane z automatu jako znęcanie się nad dzieckiem. Naukowcy rekomendują budowę systemu, który będzie odpowiadał na próby alienacji, współpracując z ofiarami i sprawcami, w nadziei odbudowania relacji z dzieckiem.

Definicja i fakty alienacji rodzicielskiej

 • Nieuzasadniona i nielogiczna niechęć do relacji z jednym z rodziców, nieprawdziwe czy wyolbrzymione powody pokazujące wpływ osób trzecich.
 • Spektrum alienacji, od lekkiego do głębokiego. W średnim spektrum dziecko cieszy się dobrą relacją z alienowanym podczas  nieobecności rodzica starającego się alienować tego pierwszego.

 

Symptomy alienacji:

 • Otwarta wrogość w stronę drugiego rodzica
 • Ekstremalna polaryzacja – jeden z rodziców prezentowany jako tylko ten dobry, drugi jako wieczne zło.
 • Kampania oczerniania drugiego rodzica
 • Bezzasadne i bezpodstawne narzekanie skierowane na alienowanego rodzica.
 • Rozpowiadanie nieprawdy skierowanie na zdyskredytowanie alienowanego rodzica.
 • Brak skrupułów, żalu, empatii w swoich czynach.
 • Automatyczne stawanie w opozycji do jakiejkolwiek decyzji alienowanego. Często bezpodstawne i nielogiczne.
 • Szukanie konfliktu.

 

Charakterystyka alienacyjnych zachowań rodzica:

 • Intencjonalne zachowanie w celu zniszczenia czy zburzenia relacji dziecka z rodzicem, w momencie, gdy alienowany robi wszystko by tego uniknąć. Alienacja nie występuje w momencie, gdy dziecko lub jeden z rodziców decyduje się na zakończenie relacji, nie wliczamy w alienację także sytuacji, gdy jeden z rodziców jest zagrożeniem dla drugiego rodzica lub dziecka.
 • Utrwalane zachowania przez systematyczność występowania, w porównaniu do pojedynczych sytuacji kryzysowych.
 • Tendencja do powolnego rozwoju alienacji, z lekkiego na początku, przechodzącego w mocniejszy, aż do otwartej niechęci.
 • Używanie dziecka jako instrumentu do zranienia drugiego rodzica.

 

Występowanie problemu alienacji.

 • Zazwyczaj to prawny opiekun staje się alienatorem, badania pokazują, że to jest główny czynnik, a nie płeć per se.
 • Brak wystarczających badań w temacie alienacji.

 

Alienacja rodzicielska w prawie:

 • w 2010 Brazylia uchwaliła ustawę kryminalizującą alienacje rodzicielską, uznają ją za “nadużycie moralne” i naruszenie podstawowego prawa dziecka do zdrowych kontaktów rodzinnych i życia rodzinnego.
 • w 2015 Australijski Sąd Federalny uznał alieniację rodzicielską jako formę przemocy wobec dzieci.

 

Badania alienacji rodzicielskiej:

 • Ponad 1000 książek, rozdziałów i badań w temacie alienacji, w większości spraw legalnych, opinii ekspertów oraz badań.
 • Badania  dotyczące przyczyny i diagnozy alienacji są utrudnione z powodów oczywistych. Strona alienująca wierzy w swoje racje i nie widzi w tym nic złego.

 

Alienacja rodzicielska i spustoszenie jakie zostawia po sobie.

 

Alienacja rodzicielska jako znęcanie się nad dziećmi. 

Naukowcy wyróżnili aspekty alienacji, które korespondują z definicją znęcania się nad dzieckiem.

 • Wzbudzanie strachu w dziecku, że alienowany rodzic może być zagrożeniem
 • Wzbudzanie w dziecku poczucia winy oraz ośmieszanie, gdy pokazuje pozytywną relację z alienowanym rodzicem.
 • Wycofywanie swojego ciepła i miłości, bycie chłodym dla dziecka, gdy ono wspomina cokolwiek związanego  z alienowanym rodzicem.
 • Przesłuchiwanie dziecka po wizycie u drugiego rodzica, zmuszanie do wyrzucenia prezentu czy czegoś co, kupił drugi rodzic.
 • Opowiadanie dziecku nieprawdziwych historii o tym, że drugi rodzic go nie chce, przedstawianie kogoś nowego w formie zastępstwa rodzica nieobecnego. Zmiana dziecku nazwiska.
 • Przekłamywanie historii, mieszanie dziecku faktów z przeszłości lub zniekształcanie przeszłości, uwypuklanie negatywnych momentów lub kreowanie ich i wpajanie dziecku jako prawdy.
 • Zmuszanie dziecka do dokonania wyboru między rodzicami.
 • Używanie dzieci do szpiegowania w domu drugiego rodzica.
 • Obwinianie dzieci za nietrzymanie się decyzji sądu.

 

Alienacja jako zaniedbanie:

 • Przedkładanie potrzeby alienującego nad potrzeby dziecka do miłości, opieki i posiadania drugiego rodzica.
 • Bycie emocjonalnie niedostępnym dla dziecka, poprzez swoje alienacyjne patologie.
 • Oszukiwanie, fabrykowanie chorób, zaburzeń czy kłamanie w celu osiągnięcia prawnej opieki nad dzieckiem w celu dokonania alienacji.
 • Podawanie fałszywych danych medycznych w celu zniesławienia drugiego rodzica.
 • Wciąganie profesjonalistów w celu rzekomego poprawienia stanu dziecka, po rzekomym nieodpowiednim traktowaniu alienowanego rodzica. Nierzadko zmieniając profesjonalistów, gdy tylko zaczynają coś podejrzewać.
 • Odcinanie dziecka od kolegów, którzy mogą kwestionować racjonalne decyzje alienującej osoby.

 

Alienacja rodzicielska jako agresja prawna:

 • Poświadczanie nieprawdy o drugim rodzicu, nierzadko alienująca osoba oczekuje od dziecka potwierdzenia nieprawdy.
 • Niszczenie kariery, dobrego imienia, alienowania wśród wspólnych przyjaciół.

 

Alienacja jako agresja fizyczna:

 • Bicie dziecka, gdy wyrażą chęć kontaktu z drugim rodzicem.
 • Krzyk w celu zastraszenia.
 • Odbieranie prawa do kontaktu i relacji z drugim rodzicem, opowiadając kłamstwa o przeszłości  nowego partnera/partnerki o naturze seksualnej.

 

Alienacja jako przemoc między partnerami:

Badający ten temat wyróżnili najczęstsze zachowania w trakcie alienacji: agresja, groźby, przymus, kontrolowanie, kłamstwa w celu zmiany planów, stalking, agresja prawna, zastraszanie, wykorzystywanie. W większości spraw alienacyjnych to opiekun prawny jest sprawcą alienacji. Używa swojej przewagi do zastraszenia i manipulowania, grożąc całkowitym ucięciem kontaktów z dzieckiem.

 

Przykłady negatywnego wpływu alienacji podczas badań:

 • Niska samo ocena.
 • Poczucie porzucenia i braku miłości.
 • Nieumiejętność w okazaniu smutku.
 • Nienawiść skierowana do siebie
 • Zniekształcona relacja z obojgiem rodziców.
 • Zaburzenia związane z nałogami
 • Poczucie winy
 • Stany lękowe.
 • Choroby mentalne
 • Zniekształcony rozwój psycho-socjologiczny.
 • Słabe wyniki w nauce.
 • Słabe zdrowie fizyczne.

 

Alienacja rodzicielska i spustoszenie jakie zostawia po sobie.

 

Trudności w wykryciu i przeciwdziałaniu alienacji. 

Trudności w wykryciu alienacji i obnażeniu wynikają z tego, że wzrastają powoli z czasem, a nie gwałtownie. Kolejna kluczowa trudność w wykrywaniu alienacji, to przeświadczenie profesjonalistów, że alienacja rodzicielska występuje tylko w mocno konfliktowych związkach i dlatego należy winić obojga rodziców za sytuacje.  Takie postrzeganie niestety jest krzywdzące i uniemożliwia pełne zbadanie problemu.

Rodzic ofiara może także się mścić, może także starać się bronić przed niszczeniem swojej reputacji w niewłaściwy sposób. Niemniej, najważniejsze jest niepowtarzanie wzorców alienującego rodzica i nie wdawać się w podobne zachowania. Nierzadko ofiara nie daje się sprowokować, odczuwając coraz głębszą samotność i destabilizację. Kolejnym problemem jest brak wiedzy i bagatelizowanie problemu przez pracowników wspierających rodziny.

 

Jak zmienić podejście do alienacji?

 • Edukacja młodych w temacie alienacji, tak by byli w stanie rozpoznać takie zachowania i bronić się przed nimi.
 • Zaadresować problem edukując rodziców w czasie związków i po rozstaniu.
 • Kliniczne interwencje dla dzieci, które zostały dotknięte alienacją. Stworzenie dobrego programu wsparcia.
 • W niektórych wypadkach, odwrócenie wyroku sądu. Danie obu rodzicom takich samych braw i przestrzeganie ustaleń sądu. Dodatkowo, rodzic alienujący musi przejść przez program pozwalający na zbudowanie poprawnej i zdrowej relacji z dzieckiem, jak i z drugim rodzicem.
 • W sądzie rodzinnym, gdy dzieci odrzucają rodzica mimo braku zagrożenia czy racji takiego zachowania propagować: –
  1. wzmożoną współpracę profesjonalistów zdrowotnych, jak i przedstawicieli prawa.
  2. Jasne zasady i nakazy sądów, które muszą być przestrzegane.
  3. Edukacja sędziów w temacie alienacji rodzicielskiej, wpływu alienacji na dzieci i ich rozwój.
  4. Wyroki sprzyjające dzieciom, nie rodzicom – prawne wyłączanie jednego z rodziców kreuje furtkę do alienacji.
  5. Sprawdzanie obu stron i wysłuchanie każdego rodzica.
  6, Stworzenie panelu “Safeguarderów” czyli prawnego opiekuna, który będzie dbał o najlepszy wynik mediacji dla dziecka.
  7. Raporty safeguarderów będą brane pod uwagę przez sąd. Tak, jak jest to w UK.

 

Mam nadzieję, że dość obszernie przedstawiłem ten temat. Nie chcę, by ktokolwiek zarzucał mi, że skoro nie jestem alienowany, to nie znam tematu. Pracuje zawodowo z rodzinami i widzę problem alienacji oraz wykorzystywania dzieci jako broni w między rodzicami. Alienacja jest problemem, niemniej w większości przypadków krzyczących rzekomo alienowanych, prawdą jest, że mają sporo za uszami. Co gorsza, ich zachowanie i to, w jaki sposób się wypowiadają w social mediach, daje przekonanie, że ich miejsce jest w więzieniu lub psychiatryku.

Alienacja jest problemem, krzykacze i mordercy swoich dzieci to także ogromny problem, który wymaga adresowania i wykluczenia, z tematu alienacji. Bo dla takich to są cele więzienne.