Wszyscy słyszeliśmy czym jest alienacja rodzicielska. Niestety, w większości słyszymy o morderstwach dzieci przez ich ojców i psychopatycznych członkach grupy Dzielni Mordercy – mam tu na myśli Dzielnego Tatę, który z dzielnym, ani tatą nie ma nic wspólnego. 

Dziś chciałbym przedstawić Wam merytorycznie i dogłębnie badania i rozłożyć alienacje rodzicielską na czynniki pierwsze. 

Dla leniwych mam skrót:

 • fakty na temat alienacji,
 • jej symptomy
 • charakterystyka samego problemu alienacji i jego występowanie
 • alienacja w literze prawa i kilka słów o badaniach.
 • alienacja jako znęcanie się nad dziećmi oraz jako zaniedbanie
 • alienacja i rodzaje agresji 
 • przykłady negatywnego wpływu alienacji na dziecko oraz trudności w jej wykryciu
 • przykłady zmian i ich sens
 • zamknięcie tematu

 

Alienacja rodzicielska i spustoszenie jakie zostawia po sobie.

 

Bazując na ostatnich odkryciach tego, jak związki w rodzinie fundamentalnie wpływają na rozwój dziecka i na jego dobrostan, trójka naukowców Jennifer Jill Harman, Edward Kruk i Denise A Hines pokazują, że alienacja rodzicielska – czyli zamierzone ograniczenie i trwałe złamanie relacji między dzieckiem a rodzicem – powinno być kwalifikowane z automatu jako znęcanie się nad dzieckiem. Naukowcy rekomendują budowę systemu, który będzie odpowiadał na próby alienacji, współpracując z ofiarami i sprawcami, w nadziei odbudowania relacji z dzieckiem.

Definicja i fakty alienacji rodzicielskiej

 • Nieuzasadniona i nielogiczna niechęć do relacji z jednym z rodziców, nieprawdziwe czy wyolbrzymione powody pokazujące wpływ osób trzecich.
 • Spektrum alienacji, od lekkiego do głębokiego. W średnim spektrum dziecko cieszy się dobrą relacją z alienowanym podczas  nieobecności rodzica starającego się alienować tego pierwszego.

 

Symptomy alienacji:

 • Otwarta wrogość w stronę drugiego rodzica
 • Ekstremalna polaryzacja – jeden z rodziców prezentowany jako tylko ten dobry, drugi jako wieczne zło.
 • Kampania oczerniania drugiego rodzica
 • Bezzasadne i bezpodstawne narzekanie skierowane na alienowanego rodzica.
 • Rozpowiadanie nieprawdy skierowanie na zdyskredytowanie alienowanego rodzica.
 • Brak skrupułów, żalu, empatii w swoich czynach.
 • Automatyczne stawanie w opozycji do jakiejkolwiek decyzji alienowanego. Często bezpodstawne i nielogiczne.
 • Szukanie konfliktu.

 

Charakterystyka alienacyjnych zachowań rodzica:

 • Intencjonalne zachowanie w celu zniszczenia czy zburzenia relacji dziecka z rodzicem, w momencie, gdy alienowany robi wszystko by tego uniknąć. Alienacja nie występuje w momencie, gdy dziecko lub jeden z rodziców decyduje się na zakończenie relacji, nie wliczamy w alienację także sytuacji, gdy jeden z rodziców jest zagrożeniem dla drugiego rodzica lub dziecka.
 • Utrwalane zachowania przez systematyczność występowania, w porównaniu do pojedynczych sytuacji kryzysowych.
 • Tendencja do powolnego rozwoju alienacji, z lekkiego na początku, przechodzącego w mocniejszy, aż do otwartej niechęci.
 • Używanie dziecka jako instrumentu do zranienia drugiego rodzica.

 

Występowanie problemu alienacji.

 • Zazwyczaj to prawny opiekun staje się alienatorem, badania pokazują, że to jest główny czynnik, a nie płeć per se.
 • Brak wystarczających badań w temacie alienacji.

 

Alienacja rodzicielska w prawie:

 • w 2010 Brazylia uchwaliła ustawę kryminalizującą alienacje rodzicielską, uznają ją za “nadużycie moralne” i naruszenie podstawowego prawa dziecka do zdrowych kontaktów rodzinnych i życia rodzinnego.
 • w 2015 Australijski Sąd Federalny uznał alieniację rodzicielską jako formę przemocy wobec dzieci.

 

Badania alienacji rodzicielskiej:

 • Ponad 1000 książek, rozdziałów i badań w temacie alienacji, w większości spraw legalnych, opinii ekspertów oraz badań.
 • Badania  dotyczące przyczyny i diagnozy alienacji są utrudnione z powodów oczywistych. Strona alienująca wierzy w swoje racje i nie widzi w tym nic złego.

 

Alienacja rodzicielska i spustoszenie jakie zostawia po sobie.

 

Alienacja rodzicielska jako znęcanie się nad dziećmi. 

Naukowcy wyróżnili aspekty alienacji, które korespondują z definicją znęcania się nad dzieckiem.

 • Wzbudzanie strachu w dziecku, że alienowany rodzic może być zagrożeniem
 • Wzbudzanie w dziecku poczucia winy oraz ośmieszanie, gdy pokazuje pozytywną relację z alienowanym rodzicem.
 • Wycofywanie swojego ciepła i miłości, bycie chłodym dla dziecka, gdy ono wspomina cokolwiek związanego  z alienowanym rodzicem.
 • Przesłuchiwanie dziecka po wizycie u drugiego rodzica, zmuszanie do wyrzucenia prezentu czy czegoś co, kupił drugi rodzic.
 • Opowiadanie dziecku nieprawdziwych historii o tym, że drugi rodzic go nie chce, przedstawianie kogoś nowego w formie zastępstwa rodzica nieobecnego. Zmiana dziecku nazwiska.
 • Przekłamywanie historii, mieszanie dziecku faktów z przeszłości lub zniekształcanie przeszłości, uwypuklanie negatywnych momentów lub kreowanie ich i wpajanie dziecku jako prawdy.
 • Zmuszanie dziecka do dokonania wyboru między rodzicami.
 • Używanie dzieci do szpiegowania w domu drugiego rodzica.
 • Obwinianie dzieci za nietrzymanie się decyzji sądu.

 

Alienacja jako zaniedbanie:

 • Przedkładanie potrzeby alienującego nad potrzeby dziecka do miłości, opieki i posiadania drugiego rodzica.
 • Bycie emocjonalnie niedostępnym dla dziecka, poprzez swoje alienacyjne patologie.
 • Oszukiwanie, fabrykowanie chorób, zaburzeń czy kłamanie w celu osiągnięcia prawnej opieki nad dzieckiem w celu dokonania alienacji.
 • Podawanie fałszywych danych medycznych w celu zniesławienia drugiego rodzica.
 • Wciąganie profesjonalistów w celu rzekomego poprawienia stanu dziecka, po rzekomym nieodpowiednim traktowaniu alienowanego rodzica. Nierzadko zmieniając profesjonalistów, gdy tylko zaczynają coś podejrzewać.
 • Odcinanie dziecka od kolegów, którzy mogą kwestionować racjonalne decyzje alienującej osoby.

 

Alienacja rodzicielska jako agresja prawna:

 • Poświadczanie nieprawdy o drugim rodzicu, nierzadko alienująca osoba oczekuje od dziecka potwierdzenia nieprawdy.
 • Niszczenie kariery, dobrego imienia, alienowania wśród wspólnych przyjaciół.

 

Alienacja jako agresja fizyczna:

 • Bicie dziecka, gdy wyrażą chęć kontaktu z drugim rodzicem.
 • Krzyk w celu zastraszenia.
 • Odbieranie prawa do kontaktu i relacji z drugim rodzicem, opowiadając kłamstwa o przeszłości  nowego partnera/partnerki o naturze seksualnej.

 

Alienacja jako przemoc między partnerami:

Badający ten temat wyróżnili najczęstsze zachowania w trakcie alienacji: agresja, groźby, przymus, kontrolowanie, kłamstwa w celu zmiany planów, stalking, agresja prawna, zastraszanie, wykorzystywanie. W większości spraw alienacyjnych to opiekun prawny jest sprawcą alienacji. Używa swojej przewagi do zastraszenia i manipulowania, grożąc całkowitym ucięciem kontaktów z dzieckiem.

 

Przykłady negatywnego wpływu alienacji podczas badań:

 • Niska samo ocena.
 • Poczucie porzucenia i braku miłości.
 • Nieumiejętność w okazaniu smutku.
 • Nienawiść skierowana do siebie
 • Zniekształcona relacja z obojgiem rodziców.
 • Zaburzenia związane z nałogami
 • Poczucie winy
 • Stany lękowe.
 • Choroby mentalne
 • Zniekształcony rozwój psycho-socjologiczny.
 • Słabe wyniki w nauce.
 • Słabe zdrowie fizyczne.

 

Alienacja rodzicielska i spustoszenie jakie zostawia po sobie.

 

Trudności w wykryciu i przeciwdziałaniu alienacji. 

Trudności w wykryciu alienacji i obnażeniu wynikają z tego, że wzrastają powoli z czasem, a nie gwałtownie. Kolejna kluczowa trudność w wykrywaniu alienacji, to przeświadczenie profesjonalistów, że alienacja rodzicielska występuje tylko w mocno konfliktowych związkach i dlatego należy winić obojga rodziców za sytuacje.  Takie postrzeganie niestety jest krzywdzące i uniemożliwia pełne zbadanie problemu.

Rodzic ofiara może także się mścić, może także starać się bronić przed niszczeniem swojej reputacji w niewłaściwy sposób. Niemniej, najważniejsze jest niepowtarzanie wzorców alienującego rodzica i nie wdawać się w podobne zachowania. Nierzadko ofiara nie daje się sprowokować, odczuwając coraz głębszą samotność i destabilizację. Kolejnym problemem jest brak wiedzy i bagatelizowanie problemu przez pracowników wspierających rodziny.

 

Jak zmienić podejście do alienacji?

 • Edukacja młodych w temacie alienacji, tak by byli w stanie rozpoznać takie zachowania i bronić się przed nimi.
 • Zaadresować problem edukując rodziców w czasie związków i po rozstaniu.
 • Kliniczne interwencje dla dzieci, które zostały dotknięte alienacją. Stworzenie dobrego programu wsparcia.
 • W niektórych wypadkach, odwrócenie wyroku sądu. Danie obu rodzicom takich samych braw i przestrzeganie ustaleń sądu. Dodatkowo, rodzic alienujący musi przejść przez program pozwalający na zbudowanie poprawnej i zdrowej relacji z dzieckiem, jak i z drugim rodzicem.
 • W sądzie rodzinnym, gdy dzieci odrzucają rodzica mimo braku zagrożenia czy racji takiego zachowania propagować: –
  1. wzmożoną współpracę profesjonalistów zdrowotnych, jak i przedstawicieli prawa.
  2. Jasne zasady i nakazy sądów, które muszą być przestrzegane.
  3. Edukacja sędziów w temacie alienacji rodzicielskiej, wpływu alienacji na dzieci i ich rozwój.
  4. Wyroki sprzyjające dzieciom, nie rodzicom – prawne wyłączanie jednego z rodziców kreuje furtkę do alienacji.
  5. Sprawdzanie obu stron i wysłuchanie każdego rodzica.
  6, Stworzenie panelu “Safeguarderów” czyli prawnego opiekuna, który będzie dbał o najlepszy wynik mediacji dla dziecka.
  7. Raporty safeguarderów będą brane pod uwagę przez sąd. Tak, jak jest to w UK.

 

Mam nadzieję, że dość obszernie przedstawiłem ten temat. Nie chcę, by ktokolwiek zarzucał mi, że skoro nie jestem alienowany, to nie znam tematu. Pracuje zawodowo z rodzinami i widzę problem alienacji oraz wykorzystywania dzieci jako broni w między rodzicami. Alienacja jest problemem, niemniej w większości przypadków krzyczących rzekomo alienowanych, prawdą jest, że mają sporo za uszami. Co gorsza, ich zachowanie i to, w jaki sposób się wypowiadają w social mediach, daje przekonanie, że ich miejsce jest w więzieniu lub psychiatryku.

Alienacja jest problemem, krzykacze i mordercy swoich dzieci to także ogromny problem, który wymaga adresowania i wykluczenia, z tematu alienacji. Bo dla takich to są cele więzienne.

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.