Edukacja w Szkocji, temat hot or not? Dla mnie jak najbardziej hot. Niektóre rozwiązania i sposób implementacji jest dla mnie fenomenalny. W tym wpisie  chciałbym wam przybliżyć niektóre aspekty programu i sposobu prowadzenia edukacji dzieciaków w Szkocji, jednym z fenomenów jest  podejście do dziecka systemem GIRFEC.  System GIRFEC jest wpisany prawnie w AKT The Children and Young People (Scotland) Act 2014, który służy poprawie jakości życia dzieci w Szkocji. Ten zapis prawny (AKT)  jest bardzo szeroko opisany i jego kluczową częścią jest właśnie GIRFEC które pochodzi od  Getting It Right For Every Child. – Luźno tłumacząc : “Upewnienie się ze użyte środki są adekwatne/ są dobrane do każdego dziecka z osobna”

Tak zwane wellbeing, czyli dobro dziecka i to podejście pokazuje nam że spełnienie potrzeb i wsparcie muszą być dobierane indywidualnie do każdej jednostki, edukacja oraz dostarczanie odpowiednich bodźców opiera się na potrzebach indywiduum, a nie ogółu.  Na dobre samopoczucie , rozwój oraz potrzeby młodego człowieka wpływ mają jego otocznie, wydarzenia, doświadczenia które zmieniają się w trakcie życia oraz są inne z upływającym czasem,

Wellbeing jest szerokim pojęciem, szerszym niż ochrona praw dziecka czy ochrona przed zagrożeniami jeśli myślimy o tym w kwestiach ustawodawczych. By pomóc wszystkim, upewnić się że dzieci, młodzież, rodzice, opiekunowie, instytucje związane z dziećmi mają wspólne rozumienie co oznacza dobro dziecka, czyli to całe wellbeing. Trochę mi trudno znaleźć odpowiednie słowo w języku polskim – niech zostanie po prostu WELLBEING.

Szkocja słynie z niesamowitej edukacji jak i darmowej opieki medycznej- Szkoci i jej mieszkańcy mają możliwość do skończenia jednych studiów wyższych bezpłatnie. Opieka medyczna i leki są za darmo, idąc do apteki z receptą od lekarza, Dostajemy leki zupełnie za darmo, ale o tym innym razem.

Szkoci postawili na osiem wskaźników które określają wellbeing dziecka. Od pierwszych liter powstało słowo SHANARRI czyli: Safe- Bezpieczne -Wolne od zaniedbań, krzywdy, nadużyć w domu, szkole i społeczności

Healthy – Zdrowe -Posiadające najwyższe możliwe dla dziecka standardy zdrowia fizycznego i psychicznego, dosteępu do opieki medycznej                 i prowadzonej odpowiedniej profilaktyki.

Achieving- Osiągające wyniki–  Posiadające wsparcie, prowadzone w nauce jak i w rozwoju umiejętności, rozwoju osobowości, własnego ja,                   pewności siebie w domu, szkole i podwórku.

Nurtured-  Pielęgnowane – Żyjące w środowisku które je otacza opieką, prowadzone we wszystkich etapach rozwoju, w domu,  szkole i na                    podwórku.

Active – Aktywne – Mające szanse brania udziału w atywnościach jaką jest zabawa, sport, rekreacja, które mają ogromny wpływ na zdrowy                  dorastanie dziecka i jego rozwój fizyczno-mentalny.

Respected – Szanowane–  Dziecko musi mieć szanse na bycie wysłuchanym, zaangażowanym w podejmowanie decyzji które mają wpływ na                      rzeczy dotyczące jego samego.

Responsible – Odpowiedzialne – Dziecko powinno mieć szanse na odpowiedzialność, także powinno być zachęcane do wzięcia odpowiedzialności w różnych sytuacjach, należy pamiętać jednak ,że ta odpowiedzialność, powinna być dopasowana do wieku i możliwości dziecka.

Included-  Włączane – Dziecko powinno mieć wsparcie w przezwyciężaniu społecznych, edukacyjnych, fizycznych czy ekonomicznych nierówności, jako część społeczności w której egzystuje oraz się rozwija.

Po naszemu, z pierwszych liter wyszłoby BZOPASOW wedle mojego luźnego tłumaczenia , definitywnie mniej hot niż SHANARRI :

Szkoci uważają też że każde dziecko jest unikalne oraz że nie ma równego, stałego poziomu wellbeing , każde dziecko musi mieć wsparcie by mogło wzrastać do najwyższego możliwego potencjału jako jednostka. Wszystkie te faktory sprawiają że rozwój dziecka jest łatwiejszy, oraz dziecko rozwija się zgodnie z potrzebami w danym miejscu oraz momencie jego życia.

Rodziny oraz ludzie pracujący z dziećmi i młodzieżą powinni opierać się na tych ośmiu filarach przy identyfikacji potrzeb oraz pomocy jednostce w odkryciu pełnego potencjału. Wszyscy którzy pracują dla dobra dziecka, powinni promować, wspierać i otaczać opieką dziecko oraz jego dobry rozwój To wszystko jest ustawodawczo zapisane w Akcie który jest bezwzględnie wtłaczany w głowy i w życie. Dla mnie bomba.

.

Każde z tych filarów wpisuje się w cztery ważne kategorie.

Succesful Learner czyli coś na kształt sukcesywnego uczenia się, drugi Confident Individuals  to pewne siebie jednostki. Do tego dołączamy Effective Contributors ,co oznacza efektywni wnoszący wkład i wreszcie Responsible Citizens czyli odpowiedzialni  obywatele.

Tak się buduje przyszłość,  czyż nie wspaniałe?

To jeden z pierwszych tekstów rozbebeszający świetną edukację przedszkolną i szkolną w Szkocji. Anglicy niestety nie mają w mojej opinii tak rewelacyjnego systemu, powiem szczerze że jest masa angoli którzy decydują się na osiedlenie się w Szkocji i posyłanie swoich pociech do ich szkół gdyż całe Curriculum for Excellence ( dokument o edukacji) , za jakiś czas go Wam przybliżę. Jest  za-je -bi-sty.

Aha… Ważne, zwróćcie uwagę na środek tego diagramu… BEST START IN LIFE, READY TO SUCCEED
Najlepszy start, gotowi na sukces – Co za podejście godne naśladowania

 

AVE

 

Jeśli macie pytania to chętnie na nie opowiem.